Raport_2007_PL_kraj_Czechy
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Paliwa

W 2007 roku czeskie rafinerie Grupy ORLEN przerobiły łącznie ponad 4,1 mln ton ropy, tj. o 3,3% mniej niż w roku poprzednim. Nieznaczny spadek w przerobie surowca spowodowany był zaplanowanym postojem remontowym rafinerii Litvinov w drugiej połowie 2007 roku.

Trwający 77 dni postój instalacji w Litvinovie miał również bezpośrednie przełożenie na wolumen produkcji benzyn oraz gazu płynnego w 2007 roku. Wynikające z łagodnej zimy ograniczenie popytu na lekki olej opałowy było z kolei dodatkowym czynnikiem determinującym ponad 22% spadek produkcji paliwa grzewczego. Zwiększenie wielkości produkcji oleju napędowego w czeskich rafineriach było możliwe dzięki wykorzystaniu przez rafinerię Litvinov nowej technologii produkcyjnej w Komorze 11, a także przeorientowaniem produkcji Kralup z oleju opałowego na paliwo do silników wysokoprężnych.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych Unipetrolu w latach 2006-2007 (tys. ton)

  2006 2007 Dynamika
Przerób ropy naftowej 4 280 4 136 -3,30%
Benzyny silnikowe razem 781 769 -1,50%
Oleje napędowe razem 1 547 1 592 2,90%
Lekki olej opałowy 54,6 42,3 -22,50%
Paliwo lotnicze 66 74 12,10%
Gaz płynny 149 124 -16,70%
Paliwa ogółem 2 697,60 2 601,30 -3,50%
Uzysk paliw % 63 62,9 -0,1 pp
Uzysk produktów białych % 73 72 -1,0 pp
Wskaźnik wykorzystania rafinerii % 77,8 75,2 -2,6 pp

* 51% Litvinov (2,8 mt/r), 51% Kralupy (1,7 mt/r) oraz 100% Paramo (1,0 mt/y): razem - 5,5 mt/y.

Asfalty

W 2007 roku produkcja asfaltów w spółce Paramo a.s. wyniosła ponad 127 tys. ton i była o niecałe 0,5% mniejsza niż w roku 2006.

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez Paramo a.s. w latach 2006-2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Asfalty drogowe zwykłe 65 818 74 601 13,30%
Asfalty modyfikowane 3 756 3 944 5,00%
Asfalty przemysłowe 58 234 48 670 -16,40%
Lepiki oraz specyfiki asfaltowe 15 620 15 766 0,90%

Struktura sprzedaży asfaltów zrealizowana przez Paramo a.s. w 2007 roku

 


Marki Grupy ORLEN