Raport_2009_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

W 2009 roku w czeskich rafineriach Grupy ORLEN (Litvinov, Kralupy, Paramo) przerobiliśmy łącznie ponad 4,11 mln ton ropy, tj. o 9% mniej niż w roku poprzednim. Główną przyczyną mniejszego przerobu była sytuacja gospodarcza oraz niższe zapotrzebowanie na produkty rafineryjne, jak również 2-miesięczny planowany postój remontowy rafinerii w Kralupach.

Udział lekkich/średnich/ciężkich destylatów kształtował się w 2009 roku na tym samym poziomie, co w 2008 roku. Spadek popytu przełożył się zarówno na zmniejszenie produkcji benzyn, jak i olejów napędowych.

W Kralupach podczas planowanego postoju remontowego, przeprowadzonego w II kwartale 2009 roku, zakończyliśmy modernizację instalacji Krakingu Katalitycznego. Celem prac było zwiększenie rentowności jednostki krakingowej poprzez usunięcie „wąskich gardeł” prowadzące do poprawy rozdziału frakcji oraz zwiększenia uzysków LPG i propylenu.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (Unipetrol; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy naftowej 4 533 4 110 -9%
Benzyny razem 821 760 -8%
Oleje napędowe razem 1 910 1 741 -9%
Lekki olej opałowy 82 35 13%
Paliwo lotnicze 91 76 -16%
Gaz płynny 151 146 -9%
Paliwa ogółem 3 055 2 758 -9%
Uzysk paliw (%) 67,4 267,1 0,4 p.p.

Asfalty

Spowolnienie gospodarki dotknęło również rynek asfaltów, przyczyniając się do 2-proc. spadku sprzedaży.

Wielkość produkcji asfaltów w zakładach Litvinov i Paramo w latach 2008–2009 (tony)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Asfalty drogowe 193 012 194 276 0,65%

Wielkość sprzedaży asfaltów w Paramo w latach 2008–2009 (tony)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Asfalty drogowe 203 000 198 621 -2,00%
Asfalty modyfikowane 8 500 11 029 29,80%
Asfalty przemysłowe 39 000 35 218 -9,70%
Razem* 251 000 257 461 2,60%

* Asfalty i pozostałe produkty.


Marki Grupy ORLEN