Raport_2010_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Produkcja paliw

Grupa Unipetrol jest jedną z największych grup sektora chemicznego w Czechach zajmującą się przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw, produkcją petrochemiczną.

Czeskie rafinerie Grupy ORLEN (Litvinov, Kralupy, Paramo) przerobiły w 2010 roku łącznie ponad 4,3 mln ton ropy (REBCO oraz Brent), notując 6-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Jest to efekt zwiększenia wykorzystania mocy przerobowych, co przełożyło się również na zwiększony poziom produkcji lekkich, średnich i ciężkich destylatów.

W 2010 roku wzrosła efektywność energetyczna instalacji Krakingu Katalitycznego. Przełożyło się to na ograniczenie kosztów w obszarze energetycznym.

Na podstawie poprawki do obowiązujących w Czechach przepisów środowiskowych od 1 czerwca 2010 roku zwiększono zawartość biokomponentów w paliwach: w benzynie z 3,5% do 4,1%, a w oleju napędowym z 4,1% do 6%. Zmiany miały na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych a także wzmocnienie rodzimego rolnictwa i zmniejszenie importu paliw do Republiki Czeskiej.


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009-2010 (Unipetrol; w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy naftowej 4 110 4 352 6%
Benzyny razem 760 794 4%
Oleje napędowe razem (ON) 1 741 1 809 4%
Lekki olej opałowy (LOO) 35 68 95%
Paliwo lotnicze (JET) 76 83 9%
Frakcja propano-butanowa (LPG) 146 155 6%
Paliwa ogółem 2 758 2 910 6%
Uzysk paliw *(%) 73,7 75,1 1,4 pkt proc.

* Uzysk paliw liczony jako produkcja: (benzyna, nafta, LPG, ON, LOO, JET) / przerób ropy z uwzględnieniem przepływów półproduktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN.

Asfalty

W 2010 r. zapotrzebowanie rynku asfaltów rosło, co przyniosło efekt w postaci 14-proc. zwiększenia ich produkcji i sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego.

Mając na uwadze trendy ekologiczne opracowana została receptura produkcji asfaltów z dodatkiem kauczuku (tego typu asfalty wytwarzane są w postaci wodnych dyspersji, dzięki czemu podczas ich wysychania i wulkanizacji do atmosfery emitowana jest jedynie para wodna).

Wielkość produkcji asfaltów w zakładach Litvinov i Paramo w latach 2009-2010 (w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Asfalty drogowe 194 222 14%


Wielkość sprzedaży asfaltów w Paramo* w latach 2009-2010 (w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Asfalty drogowe 199 223 12%
Asfalty modyfikowane 11 13 18%
Asfalty przemysłowe 35 41 17%
Razem (asfalty i pozostałe produkty) 257 294 14%

* Cała produkcja zakładów Litvinov sprzedawana jest w ramach sieci handlowej Paramo.


Marki Grupy ORLEN