Raport_2011_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Produkcja paliw

W 2011 roku w czeskich rafineriach Grupy ORLEN (Litvinov, Kralupy, Paramo) przerobiono łącznie ponad 3,9 mln ton ropy (REBCO oraz Brent). Zmniejszony przerób był efektem przeprowadzenia po czterech latach pracy planowanego postoju remontowego rafinerii w Litvinovie. Z kolei postoje rafinerii w Paramo w ciągu 2011 roku podyktowane były trudną sytuacją rynkową.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (Unipetrol, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy naftowej 4 352 3 942 -9,4%
Benzyny razem 794 748 -5,8%
Oleje napędowe razem 1 809 1 732 -4,3%
Lekki olej opałowy 68 54 -20,6%
Paliwo lotnicze 83 80 -3,6%
Gaz płynny 155 153 -1,3%
Paliwa ogółem 2 909 2 767 -4,9%
Uzysk paliw (%) 75,1 77,9 2,8 p.p.

Asfalty

W 2011 roku czeski rynek asfaltów zmniejszył się o 20%. Paramo utrzymało udziały w rynku na poziomie ok. 32%, przy jednoczesnym spadku wielkości sprzedaży o 17%.

W 2011 roku uaktywniono działalność handlową w Grupie ORLEN, co przyniosło wzrost sprzedaży produktów ORLEN Asfalt na rynku czeskim.

Wielkość produkcji asfaltów drogowych w zakładach Litvinov i Paramo w latach 2010 − 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Asfalty drogowe 222 199 -10%

Wielkość sprzedaży asfaltów w Paramo w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Asfalty drogowe 223 209 -6%
Asfalty modyfikowane 13 8 -38%
Asfalty przemysłowe 41 30 -27%
Razem (asfalty i pozostałe produkty asfaltowe) 294 259 -12%

* Cała produkcja zakładów Litvinov sprzedawana jest w ramach sieci handlowej Paramo.
 


Marki Grupy ORLEN