Raport_2012_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


W 2012 roku w czeskich rafineriach Grupy przerób ropy naftowej zrealizowano na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. W omawianym okresie przeprowadzono szereg programów i przedsięwzięć, zmierzających do podniesienia zarówno wartości firmy, jak i jej konkurencyjności. Duży nacisk położyliśmy m.in. na efektywność energetyczną, efektywność pracy oraz wskaźnik wykorzystania instalacji rafineryjnych.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (Unipetrol, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy naftowej 3 942 3 927 0%
Benzyny razem 748 787 5%
Oleje napędowe razem 1 732 1 741 1%
Lekki olej opałowy 54 29 -46%
Paliwo lotnicze 80 91 14%
Gaz płynny 153 155 1%
Paliwa ogółem 2 767 2 803 1%
Uzysk paliw (%) 77,9 79,0 1,1 p.p.

Marki Grupy ORLEN