Raport_2007_PL_kraj_Litwa
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Paliwa

W 2007 roku w rafinerii Mažeikių Nafta Grupa ORLEN przerobiła ponad 4,7 mln ton ropy odnotowując 41% spadek w porównaniu z 2006 rokiem. W powyższej wielkości przerobu rafinerii nie uwzględniono innych wsadów surowcowych, w tym destylatów próżniowych.

Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki operacyjne AB Mažeikių Nafta w 2007 roku był pożar kolumny destylacji próżniowej w 4 kwartale 2006 roku. W efekcie, rafineria zmuszona była do ograniczonego przerobu ropy naftowej, a w konsekwencji do zmniejszenia produkcji.

W obszarze paliwa lotniczego spadek produkcji o ponad 70% wynikał z konieczności komponowania frakcji paliwa lotniczego do oleju napędowego w związku z większymi wymaganiami jakościowymi na olej napędowy.

 

 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych AB Maźeikiii Nafta w latach 2006-2007 (tys. ton)

  2006 2007 Dynamika
Przerób ropy naftowej 8 028 4 741 -41%
Benzyny silnikowe razem 2 285 1 672 -27%
Oleje napędowe 2 446 1 869 -24%
Lekki olej opałowy 32 9 -70%
Paliwo lotniczee 543 151 -72%
LPG 405 285 -30%
Paliwa ogółem 5 709 3 987 -30%
Uzysk paliw % 68,5 68,6 0,1 pp
Uzysk produktów białych % 68,5 68,6 0,1 pp
Wskaźnik wykorzystania rafinerii % 78,6 53,4 -25,2 pp

Inwestycje
W 2007 roku inwestycje AB Mažeikių Nafta koncentrowały się w dużej mierze na odbudowie zdolności produkcyjnych utraconych w wyniku pożaru w 2006 roku.

W lutym 2007 roku Spółka uruchomiła kolumnę próżniową instalacji oksydacji asfaltów, która częściowo zastąpiła fragment instalacji zniszczony pożarem. Miesiąc później rafineria odnowiła instalację krakingu termicznego dzięki czemu przywróciła część utraconych mocy przerobowych zwiększając tym samym uzysk lekkich produktów naftowych.

Jesienią 2007 roku rafineria przeprowadziła największy w swojej historii remont kapitalny połączony z pracami modernizacyjnymi (m.in. wymiana pieca na destylacji atmosferycznej, modernizacja kolumny destylacji atmosferycznej, modernizacja krakingu katalitycznego). W grudniu 2007 roku Spółka zakończyła odbudowę kolumny destylacji próżniowej, której produkcyjne uruchomienie nastąpiło 20 stycznia 2008 roku.


Asfalty

Wielkość sprzedaży asfaltów zrealizowana przez AB Mažeikių Nafta w 2007 roku była o ponad jedną trzecią mniejsza niż rok wcześniej. Podobnie jak w przypadku spadku produkcji większości paliw, także zmniejszenie wolumenu produkcji asfaltów było wynikiem pożaru instalacji produkcyjnych w 2006 roku.

 

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez AB Mažeikių Nafta w latach 2006–2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Asfalty drogowe 141 709 94 357 –33%
Lepiki dachowe 11 797 312 –97%

 

Struktura sprzedaży asfaltów przez AB Mažeikių Nafta w latach 2006–2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Asfalty drogowe 141 762 94 310 –33%
Lepiki dachowe 11 797 312 –97%

 


Marki Grupy ORLEN