Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2007–2008 (Mažeikų Nafta; tys. ton)

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy naftowej 4 741 9241 94,9%
Inne wsady 1 075 338 -68,6%
Wsady razem 5 816 9579 64,7%
Benzyny razem 1 672 2827 69,0%
Oleje napędowe 1 869 3197 71,0%
Lekki olej opałowy 9 7 -22,2%
Paliwo JET 151 483 219,9%
LPG 285 396 38,9%
Paliwa razem 3 987 6910 73,30%
Uzysk paliw (%) 68,6 72 4,9 p.p.
Uzysk produktów białych % 68,6 72 4,9 p.p.
Wskaźnik wykorzystania rafinerii % 53,4 90,4 69,3 p.p.

Największy wpływ na całkowity wzrost produkcji paliw miało przywrócenie pełnych zdolności przerobowych rafinerii w Możejkach po uruchomieniu w styczniu 2008 r. kolumny destylacji próżniowej i włączeniu jej w cały łańcuch produkcyjny do pozostałych urządzeń rafinerii. Pozwoliło to na przywrócenie mocy przerobowych i istotnie zwiększyło uzysk produktów białych. Dzięki wyjątkowo korzystnym marżom na paliwa lotnicze istotnie zwiększyliśmy produkcję paliwa JET.

Inwestycje

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2008 r. w rafinerii na Litwie było przywrócenie zdolności przerobowych i produkcyjnych do stanu sprzed pożaru w 2006 r. Równolegle kontynuowaliśmy prace związane z budową nowej wytwórni wodoru oraz wymianą reaktorów na dwóch instalacjach hydroodsiarczania olejów napędowych. Pierwszą modernizację instalacji HON połączoną z wymianą reaktora zrealizowaliśmy w grudniu 2008 r. Celem instalacji wodoru jest zapewnienie odpowiedniej ilości wodoru dla drugiej zmodernizowanej instalacji HON uruchomionej w marcu 2009 r. Całkowity koszt modernizacji obydwu jednostek HON szacowany jest na ok. 100 mln USD.

Asfalty

Wielkość produkcji asfaltów w AB Mažeikių Nafta w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Asfalty drogowe 94 357 140 084 48%
Lepiki dachowe 312 9 376 2905%

Wzrost wielkość produkcji i sprzedaży asfaltów z instalacji na Litwie była wynikiem przywrócenia pełnych zdolności przerobowych rafinerii w Możejkach po uruchomieniu kolumny destylacji próżniowej i podłączeniu jej do pozostałych urządzeń rafinerii.

Całkowita sprzedaż asfaltów zrealizowana przez Mažeikių Nafta w 2008 r. była o 51,2% większa niż w roku ubiegłym. Blisko 70 tys. ton produktów ulokowaliśmy na rynkach zagranicznych, w tym w przeważającej większości na Łotwie i w Estonii.

Struktura sprzedaży asfaltów przez AB Mažeikių Nafta w 2008 r. (%)

Struktura sprzedaży asfaltów przez AB Mažeikių Nafta w 2008 r. (%)


Marki Grupy ORLEN