Raport_2009_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

W 2009 roku rafineria przerobiła łącznie ponad 8,4 mln ton ropy, tj. o 9% mniej niż w roku poprzednim. Główną przyczyną mniejszego przerobu była sytuacja gospodarcza oraz zmniejszony popyt na produkty rafineryjne.

Wiosną 2009 roku w litewskiej rafinerii wymieniliśmy reaktor hydroodsiarczający, dzięki któremu uzyskaliśmy możliwość produkcji pełnej puli olejów niskosiarkowych zgodnie z wymaganiami UE w zakresie zawartości siarki w olejach napędowych do 10 ppm. Nowy reaktor pozwoli na znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji. W tym samym okresie zakończyliśmy budowę nowej wytwórni wodoru rozpoczętej jeszcze w 2007 roku. Nowo oddana jednostka ustabilizuje gospodarkę wodorową rafinerii oraz zapewni wodór dla obydwu ciągów hydroodsiarczania. Realizując zadanie zapewnienia ciągłej i bezpiecznej pracy, kontynuowaliśmy modernizację instalacji rafineryjnych. Wysokość nakładów poniesionych na ten cel kształtowała się na poziomie 30 mln USD.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (ORLEN Lietuva; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy naftowej 9 241 8 407 -9,00%
Inne wsady 338 325 -3,80%
Wsady razem 9 579 8 731 -8,90%
Benzyny razem 2 827 2 724 -3,60%
Oleje napędowe 3 197 3 165 -1%
Lekki olej opałowy 7 7 0%
Paliwo JET 483 228 -52,70%
LPG 396 273 -31,10%
Paliwa razem 6 910 6 396 -7,40%
Uzysk paliw (%) 72 73 -1,80%
Uzysk produktów białych (%) 72 73 -1,8 p.p.

Asfalty

W 2009 roku wyprodukowaliśmy 22% mniej asfaltów niż w roku poprzednim. Główną przyczyną mniejszego przerobu była sytuacja gospodarcza oraz niższe zapotrzebowanie na produkty.
 

Wielkość produkcji asfaltów w ORLEN Lietuva w latach 2008–2009 (tony)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Asfalty drogowe 140 084 109 214 -22%
Lepiki dachowe 9 376 8 117 -13%

Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva w 2009 roku

Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva w 2009 roku


Marki Grupy ORLEN