Raport_2010_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Produkcja paliw

ORLEN Lietuva prowadzi działalność od 1980 roku i jest jedną z największych spółek na Litwie. W 2010 roku rafineria w Możejkach przerobiła łącznie ok. 9 mln ton ropy REBCO, notując 7-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Pierwsza połowa 2010 roku charakteryzowała się zmniejszonym przerobem ropy naftowej głównie w wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Ponadto w kwietniu ograniczony był dostęp do instalacji FCC (Fluid Catalitic Cracker). Pomimo tych problemów w drugiej połowie roku przerób ropy naftowej był wyższy niż planowano i w bilansie roku 2010 wypadł korzystniej niż w roku 2009.

Koncentrując się na sytuacji finansowej firmy główne działania w 2010 roku skierowano na minimalizację wydatków i wzrost dochodowości rafinerii.

W celu poprawy efektywności energetycznej zrealizowano m.in. inicjatywy wykorzystania ciepła ze strumieni procesowych w wymiennikach DRW, HON-ów i Reformingu.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009-2010 (ORLEN Lietuva; w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy naftowej 8 407 8 985 7%
Inne wsady 325 302 -7%
Wsady razem 8 731 9 287 6%
Benzyny razem 2 724 2 767 2%
Oleje napędowe (ON) 3 165 3 531 12%
Lekki olej opałowy (LOO) 7 9 29%
Paliwo lotnicze (JET) 228 240 5%
Frakcja propano-butanowa (LPG) 273 274 0,37%
Paliwa razem 6 396 6 820 7%
Uzysk paliw* (%) 73,4 73,8 0,5 pkt proc.
* Uzysk paliw liczony jako produkcja: (benzyna, nafta, LPG, ON, LOO, JET) / przerób ropy z uwzględnieniem przepływów półproduktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN.


Asfalty

W 2010 r. produkcja asfaltów była o 11% większa niż w roku poprzednim. Był to rezultat rosnącego zapotrzebowania na ten produkt na litewskim rynku.

Udział sprzedaży asfaltów na rynek polski przez ORLEN Lietuva wzrósł o 4 pkt proc., a na rynek łotewski o 2 pkt proc. w porównaniu do roku 2009.

Wielkość produkcji asfaltów w ORLEN Lietuva w latach 2009-2010 (w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Asfalty drogowe 109 121 11%
Lepiki dachowe 8 5 -38%
Razem 117 126 8%


Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva w latach 2009 - 2010

Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva 2009                 Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva 2010


Marki Grupy ORLEN