Raport_2012_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


W 2012 roku odnotowaliśmy 5% spadek przerobu ropy naftowej, związany z przeprowadzonym w drugim kwartale, największym w historii Rafinerii remontem kapitalnym, przy jednoczesnym utrzymaniu uzysku paliw na poziomie 75%. Równolegle realizowaliśmy budowę instalacji odgazowania i granulacji siarki, dostosowującej zakład do wymogów prawnych, a także program VCP, mający na celu zwiększenie wartości Spółki m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności rafinerii w Możejkach.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (ORLEN Lietuva, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy naftowej 9 007 8 533 -5%
Inne wsady 468 554 18%
Wsady razem 9 475 9 087 -4%
Benzyny razem 2 781 2 548 -8%
Oleje napędowe 3 682 3 618 -2%
Lekki olej opałowy 9 10 11%
Paliwo JET 275 253 -8%
LPG 248 221 -11%
Paliwa razem 6 995 6 650 -5%
Uzysk paliw (%) 74,8 75,0 0,2 p.p.

Marki Grupy ORLEN