Raport_2007_PL_kraj_Niemcy
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościNiemcy › Detal
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Detal

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


ORLEN Deutschland AG to spółka z siedzibą w Elmshorn, która zarządza siecią 518 stacji paliw, z tego 58 pod marką ORLEN, 431 pod marką Star oraz 29 stacjami „przymarketowymi”. Stacje paliwowe oferują produkty i usługi, których jakość odpowiada wysokim standardom rynku europejskiego. Zdecydowana większość obiektów Koncernu zlokalizowana była w północno-zachodnich landach Niemiec.

W 2007 roku ORLEN Deutschland AG opracował nową strategię „Rising Star“ mającą na celu optymalizację oferty oraz repozycjonowanie marki Star jako drugiej najsilniejszej marki ekonomicznej w Niemczech. W ramach przyjętej strategii zakładany jest dalszy rozwój marki ekonomicznej oraz zakończenie rebrandingu sieci detalicznej do końca 2008 roku.

W 2007 roku Grupa pozyskała 59 nowych lokalizacji dla sieci detalicznej zamykając w tym samym okresie 10 najmniej rentownych obiektów. Znakomita większość, bo aż 401 stacji w Niemczech, stanowiła własność Koncernu, natomiast pozostałych 117 funkcjonowało w formule DODO (dealer-owned, dealer-operated). W ciągu najbliższych 2 lat Koncern planuje osiągnięcie 10% udziału w detalicznym rynku północno-zachodnich Niemiec.

Całkowity wolumen paliw sprzedanych przez sieć detaliczną w Niemczech wzrósł z 1,5 mld litrów w 2006 roku do ponad 1,6 mld litrów na koniec 2007 roku.

Sprzedaż paliw w latach 2006–2007 (mln litrów) - ORLEN Deutschland AG

ORLEN Deutschland AG 2006 2007
Benzyny silnikowe 1 033,50 1 064,50
Oleje napędowe 485,2 543
LPG 1,5 6
Razem 1 520,20 1 613,50

Dzięki poprawie oferty handlowej w 2007 roku sieć detaliczna w Niemczech pozyskała ponad 850 nowych uczestników programu flotowego ORLEN Flottenkarte działającego na podobnych zasadach co program FLOTA w Polsce. W porównaniu z 2006 rokiem sprzedaż paliw na kartę ORLEN Flottenkarte wzrosła w 2007 roku o ponad 27%. Rok 2007 spółka ORLEN Deutschland AG zakończyła zyskiem operacyjnym w wysokości 30 mln zł, tj. o 10% wyższym niż w roku poprzednim. Udział sieci w detalicznym rynku Niemiec wzrósł z 3,5% w 2006 roku do 3,8% na koniec 2007 roku.

ORLEN Deutschland AG – struktura sprzedaży paliw w latach 2006–2007
   


Marki Grupy ORLEN