PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Detal

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2013 roku dysponowała siecią 1 778 stacji paliw, z czego 1 263 stacje funkcjonowały pod marką ORLEN w segmencie Premium, natomiast 358 obiektów działało w segmencie ekonomicznym pod marką BLISKA. Realizowany program inwestycyjny, skoncentrowany na otwieraniu nowych stacji paliw jak i modernizacji istniejących obiektów oraz dalszy rozwój gastronomii i korporacyjne programy lojalnościowe przyczyniły się do umocnienia pozycji lidera i wzrostu udziału w polskim rynku sprzedaży detalicznej paliw o 0,7 p.p. do poziomu 35,4%.

Do głównych konkurentów PKN ORLEN na rynku polskim należą Shell, BP, Lotos, Statoil, Lukoil.
Sieć detaliczna zwiększyła się o 11 obiektów i na koniec 2013 roku wynosiła 1 778 stacji paliw. Grupa ORLEN w 2013 roku kontynuowała rozwój sieci franczyzowej zwiększając liczbę stacji w kanale DOFO o 11 (r/r) do 440. Udział tego kanału w całej sieci wyniósł około 25%. W trakcie roku uruchomiono 16 nowych stacji paliw CODO (w tym 4 Miejsca Obsługi Podróżnych). 36 stacji CODO zbudowano od podstaw w ramach modernizacji dotychczasowych lokalizacji. Równocześnie po przeprowadzeniu szczegółowych analiz biznesowych wyłączono z sieci 16 obiektów.

Rok 2013 był ostatnim okresem na dostosowanie stacji do nowych, obowiązujących od początku 2014 roku norm środowiskowych. Szacuje się, że w wyniku wprowadzonych regulacji około 10% stacji działających w 2013 roku powinno zostać wyłączonych z eksploatacji. Dotyczy to głównie sprzedawców „niemarkowych”, gdyż większość dużych sieci stacji paliw na przestrzeni ostatnich lat dostosowała swoje obiekty do nowych wymagań.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami ze strony konsumentów jak i zmianami zachodzącymi na rynku paliw, zdecydowaliśmy się na rebranding stacji paliw pod marką Bliska na ORLEN – w 2013 roku objął on 125 obiektów. Równocześnie kontynuowany jest proces modernizacji stacji, wdrożyliśmy darmowy dostęp do Internetu we wszystkich Stop Cafe, wprowadziliśmy usługę „Stacja z paczka”, która jest dostępna na 650 stacjach w systemie 24h przez 365 dni, skierowaną przede wszystkim do klientów ceniących sobie elastyczność i wygodę.

Strategicznym celem na rok 2014 jest budowa kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie posiadamy 29 lokalizacji MOP przy autostradach A1, A2 i A4 oraz przy drogach ekspresowych, z czego 19 obiektów już funkcjonuje w pełnym zakresie.

Pomimo niekorzystnych trendów rynkowych wolumen sprzedaży paliw w 2013 roku, był tylko nieznacznie niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 5,7 mld l.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym na rynku polskim (wolumen liczony w mln litrów).

2013

2013 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym na rynku polskim (wolumen liczony w mln litrów).

2012

2012 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym na rynku polskim (wolumen liczony w mln litrów).

Odnotowano również wzrost efektywności na stacjach paliw – średnioroczna sprzedaż na stację osiągnęła poziom 3,5 mln litrów i była o około 1% wyższa w porównaniu z 2012 rokiem. Rozszerzenie możliwości wykorzystania kart flotowych przy płatnościach za autostrady, możliwość przystąpienia klientów flotowych do programu lojalnościowego VITAY oraz sukces programu BiznesTank miały istotny wpływ na dotarcie do nowych grup klientów i zwiększenie wolumenu flotowego o ponad 4 p.p. (r/r) do prawie 30%. BiznesTank to program flotowy skierowany wyłącznie do klientów biznesowych – małych i średnich przedsiębiorstw, tankujących co najmniej 500 litrów paliw w miesiącu. Pod koniec 2013 roku uruchomiony został również projekt MikroFlota, który w kolejnych latach umożliwi dotarcie do nieobsługiwanego przez karty paliwowe rynku mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych utrzymały się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo zwiększającej się konkurencji ze strony sklepów dyskontowych, średni poziom sprzedaży pozapaliwowej na jedną efektywną stację własną PKN ORLEN wzrósł o ponad 3% (r/r).

Rok 2013 to dalszy rozwój usług gastronomicznych w sieci PKN ORLEN. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu oraz dostosowywaniu oferty do zmieniających się oczekiwań klientów odnotowano ponad 5% (r/r) wzrost przychodów w tym obszarze. Liczbę punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro była wyższa o 234 (r/r) i na koniec 2013 roku wyniosła 1 047.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu standardów obsługi na stacjach paliw PKN ORLEN oraz uznania sieci w oczach klientów były otrzymane w 2013 roku nagrody i wyróżnienia. Wyznacznikiem sukcesu wdrożonego konceptu gastronomicznego było zwycięstwo Stacji Paliw w Gnilcu w kategorii „Gastronomia na Stacji Benzynowej” w konkursie „Stacja Benzynowa Roku 2013” organizowanym corocznie przez Brog Marketing. PKN ORLEN został po raz kolejny wyróżniony znakiem „Gwiazda Jakości Obsługi 2013 rok” w kategorii stacji paliw przyznawanym w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi oraz tytuł „Marki Godnej Zaufania” przyznawanej przez miesięcznik Reader’s Digest.

 

Schowek

Zwiń