Raport_2007_PL_kraj_Polska
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Paliwa

W 2007 roku polskie rafinerie Grupy ORLEN przerobiły łącznie ponad 13,9 mln ton ropy czyli o ok. 1,2% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w uzyskanym wyniku miała rafineria PKN ORLEN w Płocku, która przerobiła ponad 13,6 mln ropy produkując 8,6 mln ton paliw.

 

 

 

 

 

 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w PKN ORLEN w latach 2006–2007 tys. ton

  2006 2007 Dynamika
Przerób ropy naftowej 13 612 13 646 0,20%
Benzyny silnikowe razem 2 723 2 610 -4,10%
Oleje napędowe razem 3 995 4 568 14,40%
Lekki olej opałowy Ekoterm 1 207 840 -30,40%
Paliwo lotnicze 402 355 -11,80%
Gaz płynny 216 190 -12,30%
Paliwa ogółem 8 543 8 563 0,20%
Uzysk paliw % 62,79 62,75 -0,04 pp
Uzysk produktów białych % 78,12 77,94 -0,18 pp
Wskaźnik wykorzystania rafinerii % 100,8 101,1 0,3 pp

* Wielkości przerobu i produkcja Rafinerii Jedlicze i Rafinerii Trzebinia prezentowane są w publikacji ORLEN w liczbach.

Inwestycje
W styczniu 2007 roku Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o budowie instalacji Claus II poprzez zakup licencji i projektu bazowego. Jej zadaniem będzie utylizacja gazów siarkowodorowych powstających podczas rafinacji ropy naftowej.

W październiku 2007 roku Koncern podpisał umowę z firmą UOP na projekt bazowy modernizacji i intensyfikacji instalacji Alkilacji HF o zdolności produkcyjnej 280 tys. ton na rok. Instalacja produkuje wysokooktanowy komponent benzyn silnikowych, tj. alkilat.

W listopadzie 2007 roku ruszyła budowa Wytwórni Wodoru II. Nowa wytwórnia konieczna jest dla zabezpieczenia potrzeb wodorowych dla nowych instalacji Hydrosiarczania Olejów Napędowych 7, instalacji Paraksylenu oraz istniejących instalacji produkcyjnych w Płocku po ich intensyfikacji. Wydajność nowej instalacji, której zakończenie przewidziano na połowę 2009 roku, wyniesie 5 ton wodoru na godzinę w oparciu o przerób gazu ziemnego. Licencjodawcą, wykonawcą projektu bazowego oraz realizatorem kontraktu jest firma Technip Benelux.

W połowie listopada 2007 roku PKN ORLEN wspólnie z firmą Solomon Associates rozpoczął realizację projektu poprawy efektywności kompleksu rafineryjnego i petrochemicznego w Płocku o nazwie NCM3 (Net Cash Margin Measurement, Management, Maximazation). Priorytetowym zadaniem NCM3 jest maksymalizacja marży w obszarze produkcji rafinerii w Płocku. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2010 rok.

W grudniu 2007 roku Spółka przeprowadziła odbiór mechaniczny węzła stabilizacji frakcji oleju napędowego z instalacji Hydroodsiarczania Gudronu, którego uruchomienie nastąpiło dwa miesiące później. Celem pracy węzła jest odazotowanie, odsiarczenie, usunięcie żywic z frakcji oleju napędowego. Praca węzła daje możliwość zagospodarowania frakcji do produkcji lekkiego oleju opałowego Ekoterm oraz opcjonalnie do gotowego oleju napędowego.

Asfalty

Projektowa wydajność węzła wynosi 55 ton oleju napędowego na godzinę, czyli 460 tys. ton na rok przy założeniu 8 000 godzin pracy. W związku z trwałym wyłączeniem instalacji Wytwórni Rozpuszczalników w Płocku w czerwcu 2007 roku, Rafineria Jedlicze sfinalizowała budowę i rozruch instalacji do produkcji rozpuszczalników, w wyniku czego rafineria efektywniej zagospodarowuje lekkie frakcje z własnego przerobu ropy.
Całkowita produkcja asfaltów zrealizowana przez spółkę ORLEN Asfalt Sp. z o.o. wyniosła w 2007 roku ponad 700 tys. ton i była o ponad 2,2% większa niż w roku 2006. Krajowa produkcja lepików i specyfików asfaltowych osiągnęła poziom blisko 8 tys. Ton i była o 22,1% mniejsza od wielkości z 2006 roku. Największy, bo aż blisko 50% wzrost, Spółka odnotowała w produkcji asfaltów modyfikowanych ORBITON, co zawdzięcza głównie zwiększeniem zdolności produkcyjnych, w związku z uruchomieniem w sierpniu 2006 roku nowej instalacji do produkcji asfaltów modyfikowanych w Płocku. Mniejsza niż w roku 2006 produkcja asfaltów przemysłowych spowodowana była wysokim kosztem surowca oraz importem taniego produktu z Węgier. Spadek w produkcji lepików oraz specyfików asfaltowych względem roku 2006 był głównie efektem mniejszego zapotrzebowania rynku. Udział Spółki w krajowym rynku sprzedaży asfaltów wyniósł w 2007 roku ok. 44% i utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Inwestycje
W 2007 roku ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zakupił i uruchomił nowe systemy nalewcze asfaltu i fluksu do cystern samochodowych wyposażone w urządzenia pomiarowe ilości nalewanego asfaltu. Inwestycja pozwoliła Spółce na zwiększenie kontroli napełniania autocystern oraz poprawiła bezpieczeństwo i wydajność pracy na instalacjach w Płocku oraz Trzebini.

ORLEN Asfalt zakończył także budowę zbiornika V-3000 m3 przeznaczonego do magazynowania produktów gotowych. Dzięki realizacji inwestycji, Spółka zwiększyła zdolności magazynowe wyrobów gotowych, potrzebnych szczególnie w okresie zmniejszonego popytu na produkty.


Produkcja asfaltów w Polsce w latach 2006-2007 (tys. ton)

  2006 2007 Dynamika
Asfalty drogowe zwykłe 1 443 1 380 -4,40%
Asfalty modyfikowane 174 230 32,10%
Asfalty przemysłowe 90 90 0,00%
Razem 1 707 1 930 13,10%
Import 154 140 -9,10%
Eksport 250 438 75,20%

Wielkość produkcji asfaltów zrealizowana przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w latach 2006-2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Asfalty drogowe zwykłe 613 812 599 343 -2,30%
Asfalty modyfikowane ORBITON 51 599 77 204 49,60%
Asfalty przemysłowe 47 688 23 184 -51,40%
Lepiki oraz specyfiki asfaltowe 10 264 7 996 -22,10%
Razem 723 363 707 727 -2,20%

Struktura sprzedaży asfaltów w 2007 roku zrealizowana przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (tony)

  2007
Asfalty drogowe 672 180
Asfalty przemysłowe 26 297
Lepiki oraz specyfiki asfaltowe 8 031
Razem 706 508

 

 

 


Marki Grupy ORLEN