PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

6.3. Przychody ze sprzedaży

  NOTA 2013 2012 (dane przekształcone)
Segment Rafineria      
Lekkie destylaty   16 236 17 240
Średnie destylaty   32 270 33 781
Frakcje ciężkie   9 130 9 603
Pozostałe   3 830 5 251
    61 466 65 875
Segment Detal      
Lekkie destylaty   14 229 15 289
Średnie destylaty   19 079 19 688
Pozostałe   3 154 3 165
    36 462 38 142
Segment Petrochemia      
Monomery   2 055 2 137
Polimery   4 279 4 328
Aromaty   1 528 1 462
Nawozy sztuczne   1 004 1 356
Tworzywa sztuczne   1 464 1 284
PTA   2 048 1 875
Pozostałe   3 459 3 527
    15 837 15 969
Segment Wydobycie*   17 1
Funkcje Korporacyjne   71 115
  29 113 853 120 102

*Dodatkowe informacje dotyczące przekształcenia przychodów segmentów operacyjnych w związku z wydzieleniem segmentu operacyjnego wydobycie zostały zaprezentowane w nocie 6.1.

Schowek

Zwiń