PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

13. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  31/12/2013 31/12/2012
Akcje notowane - 1
  Wodkan S.A. - 1
Akcje/udziały nienotowane 40 40
  Naftoport Sp. z.o.o. 40 40
  40 41

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku odpisy aktualizujące aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyniosły 74 mln PLN.

Schowek

Zwiń