PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

1.3. Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2013 roku:

  Liczba akcji /
liczba głosów
Wartość nominalna akcji
(w PLN)
Udział w kapitale podstawowym
Skarb Państwa 117 710 196 147 137 745 27,52%
ING OFE* 40 000 000 50 000 000 9,35%
Aviva OFE* 30 000 000 37 500 000 7,01%
Pozostali 239 998 865 299 998 581 56,12%
  427 709 061 534 636 326 100,00%

*zgodnie z informacjami z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku

Schowek

Zwiń