PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

1.4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostki Dominującej jest następujący

Zarząd

 • Dariusz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Petrochemii
 • Krystian Pater – Członek Zarządu ds. Rafinerii
 • Marek Podstawa – Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 roku powołała dotychczasowy Zarząd na wspólną trzyletnią kadencję.

Nowa kadencja Zarządu rozpocznie się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu PKN ORLEN, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdania finansowe PKN ORLEN i Grupy ORLEN za 2013 rok.

Rada Nadzorcza

 • Angelina Sarota – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Leszek Jerzy Pawłowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Michał Gołębiowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Borowiec – Członek Rady Nadzorczej
 • Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej
 • Cezary Możeński – Członek Rady Nadzorczej

Schowek

Zwiń