PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

5.Spółki objęte konsolidacją metodą pełną i proporcjonalną

Grupa ORLEN za rok 2013 i 2012 obejmuje PKN ORLEN jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, Estonii, Łotwy i Kanady. PKN ORLEN jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio zaalokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Nazwa spółki Udział w liczbie głosów
Spółka matka 31/12/2013 31/12/2012 Metoda konsolidacji Strona internetowa
Segment Rafineria    
Produkcja i handel            
AB ORLEN Lietuva (ORLEN Lietuva)   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenlietuva.lt
Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o.   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. 100% 100% pełna www.naftowax.pl
Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.solino.pl
Mogul Slowakia s.r.o.   PARAMO A.S. 100% 100% pełna  
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 1 PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlen-asfalt.pl
ORLEN Gaz Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlengaz.pl
Orlen Oil Cesko s.r.o.   ORLEN OIL Sp. z o.o. 100% 100% pełna www.orlenoil.cz
ORLEN Oil Sp. z o.o. 2 PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenoil.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenpaliwa.com.pl
ORLEN Petrotank Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenpetrotank.pl
OU ORLEN Eesti (dawniej OU Mazeikiu Nafta Trading House)   UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna  
Paramo A.S.   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna www.paramo.cz
ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.   ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 100% 100% pełna www.paramoasfalt.cz
Paramo Oil s.r.o.   PARAMO A.S. 100% 100% pełna  
Petrolot Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.petrolot.pl
Platinum Oil Sp. z o.o.   ORLEN OIL Sp. z o.o. 100% 100% pełna www.platinumoil.pl
Rafineria Nafty Jedlicze S.A.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.rnjsa.com.pl
SIA ORLEN Latvija (dawniej SIA Mazeikiu Nafta Tirdzniecibas nams)   UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna  
UAB Mezeikiu naftos prekybos namai   AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
UNIPETROL Rafinerie s.r.o   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna  
UNIPETROL Slovensko s.r.o.   UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% pełna www.unipetrol.sk
Rafineria Trzebinia S.A.   PKN ORLEN S.A. 86,35% 86,35% pełna www.rafineria-trzebinia.pl
Ship-Service S.A.   PKN ORLEN S.A. 60,86% 60,86% pełna www.ship-service.pl
Ceska Rafinerska A.S.   UNIPETROL A.S. 51,22% 51,22% proporcjonalna www.ceskarafinerska.cz
Usługi         pełna  
EkoNaft Sp. z o.o.   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. 100% 100% pełna www.ekonaft.pl
Energomedia Sp. z o.o.   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. 100% 100% pełna www.energomedia.pl
Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. 100% 100% pełna www.euronaft-trzebinia.pl
ORLEN Automatyka Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenautomatyka.pl
ORLEN Eko Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orleneko.pl
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 99,85% 99,85% pełna www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Transport S.A.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlentransport.pl
RAF- Służba Ratownicza Sp. z o.o.   RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. 100% 100% pełna  
RAF-Bit Sp. z o.o. (w likwidacji)   RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. 100% 100% pełna www.raf-bit.pl
RAF-Koltrans Sp. z o.o.   RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. 100% 100% pełna  
UAB Emas   AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
UAB Paslaugos TAU   AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
UNIPETROL Doprava s.r.o.   UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% pełna  
Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o.   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. 100% 100% pełna  
Konsorcjum Olejów Przepracowanych -Organizacja Odzysku S.A.   RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. 81% 81% pełna www.konsorcium.iedlicze.com.pl
ORLEN Wir Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 76,59% 76,59% pełna www.orlenwir.pl
     
Segment Detal    
Handel            
AB Ventus-Nafta   AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna  
Benzina s.r.o.   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna  
ORLEN Deutschland GmbH   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlen-deutschland.de
Usługi            
ORLEN Budonaft Sp .z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.budonaft.com.pl
Petrotans s.r.o.   BENZINA s.r.o. 100% 100% pełna www.petrotrans.cz
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 99,33% 99,01% pełna www.orlencs.pl
Segment Petrochemia
Produkcja i handel            
Anwil S.A.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.anwil.pl
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 50% 50% proporcjonalna www.basellorlen.pl
Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.   Basell ORLEN Polyolefins Sp. z.o.o. 100% 100% proporcjonalna  
Chemapol (Schweiz) AG   UNIPETROL RPA s.r.o.   100% pełna  
Chemopetrol A.S.   UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% pełna  
Spolana A.S.   ANWIL S.A. 100% 100% pełna www.spolana.cz
UNIPETROL Austria GmbH   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna  
UNIPETROL Deutschland GmbH   UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% pełna www.unipetrol.de
UNIPETROL RPA s.r.o.   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna www.unipetrolrpa.cz
Butadien Kralupy A.S.   UNIPETROL A.S. 51% 51% proporcjonalna  
Usługi  
Polymer Institute Brno s.r.o.   UNIPETROL RPA s.r.o. 100% 100% pełna  
Przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Remwil Sp. z o.o.   ANWIL S.A. 100% 99,98% pełna www.remwil.pl
Vyzkumny Ustav Anorganicke Chemie A.S.   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna  
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pro-Lab Sp. z o.o.   ANWIL S.A. 99,32% 99,32% pełna www.prolab.pl
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych Chemeko Sp. z o.o.   ANWIL S.A. 100% 77,96% pełna www.chemeko.pl
 
Segment Wydobycie
ORLEN Upstream Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenupstream .pl
ORLEN International Exploration & Production Company BV   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
ORLEN Upstream International BV   ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. 100%   pełna  
TriOilResources Ltd.   ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o. 100%   pełna www.trioilresources.com
1426628 Alberta Ltd.   TriOilResources Ltd. 100%   pełna  
OneEx Operations Partnership   TriOilResources Ltd. 100%   pełna  
SIA Balin Energy   OIEP Co BV 50% 50% proporcjonalna  
Funkcje Korporacyjne
Usługi            
ORLEN Administracja Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenadministracja.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. (do dnia 31 grudnia 2013 Orlen Księgowość Sp. z o.o.)   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlencuk.pl
ORLEN Medica Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenmedica.pl
ORLEN Ochrona Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenochrona.pl
ORLEN Projekt S.A.   PKN ORLEN S.A. 99,77% 99,63% pełna www.orlenprojekt.pl
UAB Apsauga   ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 100% 100% pełna www.orlenapsauga.lt
Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka Sp. z o.o.   ORLEN MEDICA Sp. z o.o. 98,58% 98,58% pełna www.sanatoriumkrystynka.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 99,38% 94,94% pełna www.orlenlaboratorium.pl
Centrum Edukacji Sp. z o.o.   PPPT S.A. 69,43% 69,43% proporcjonalna www.centrumedukacji.pl
UNIPETROL A.S.   PKN ORLEN S.A. 62,99% 62,99% pełna www.unipetrol.cz
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.   PKN ORLEN S.A. 50% 50% proporcjonalna www.pppt.pl
ORLEN Finance AB   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
ORLEN Holding Malta Ltd.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  
Orlen Insurance Ltd.   ORLEN HOLDING MALTA Ltd. 100% 100% pełna  
UAB Medikvita (UAB Mazeikiu naftos sveikatos prieziuros centras)   AB ORLEN Lietuva   100% pełna  
UNIPETROL Services s.r.o.   UNIPETROL A.S. 100% 100% pełna  
HC Verva Litvinov A.S.   UNIPETROL RPA s.r.o. 70,95% 70,95% pełna  
AB ORLEN Lietuva (ORLEN Lietuva)   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.orlenlietuva.lt
Energetyka            
Baltic Power Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna www.balticpower.eu
Baltic Spark Sp. z o.o.   PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna  

1) 98% udział w skonsolidowanych danych finansowych
2) 94% udział w skonsolidowanych danych finansowych
Udział w ogólnej liczbie głosów jest zgodny z udziałem w kapitale zakładowym

 

Schowek

Zwiń