Raport_2012_PL_asfalty
Teraz jesteś w: Strona główna › Asfalty
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Asfalty

W 2012 ORLEN Asfalt odnotował najwyższą w historii sprzedaż produktów, lokując na rynku polskim i zagranicznym ponad 800 tys. ton asfaltów. Spółka zwiększyła swoje udziały w kurczącym się rynku krajowym, zwiększając jednocześnie eksport aż o ponad 70%. Najważniejszym kierunkiem eksportowym w roku 2012 była Rumunia, gdzie ORLEN Asfalt odnotował prawie dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Prowadziliśmy również aktywną działalność na rynku asfaltów w Czechach. W ramach konsolidacji segmentu asfaltowego Grupy ORLEN w 2012 roku ze struktur spółki Paramo wydzielona została spółka Paramo Asfalt, zarządzająca sprzedażą asfaltów produkowanych zarówno w Czechach (Litvinov, Pardubice), jak i w Polsce (Płock, Trzebinia). W październiku 2012 roku ORLEN Asfalt zakupił 100% udziałów spółki Paramo Asfalt, zmieniając w listopadzie jej nazwę na ORLEN Asfalt Česká republika.

Litwa

W 2012 roku produkcja asfaltów drogowych na Litwie była niższa o 12% w stosunku do roku 2011, co było spowodowane spadkami sprzedaży na rynku polskim, litewskim i estońskim. W analogicznym okresie o 6% wzrósł udział w sprzedaży na rynek łotewski.

Wielkość sprzedaży w ORLEN Asfalt w latach 2011-2012 (w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Asfalty drogowe 788,89 788,81 -0,01%
Asfalty przemysłowe 15,57 16,18 3,92%
Razem (asfalty i pozostałe produkty) 804,47 804,99 0,06%

Wielkość sprzedaży asfaltów w Paramo w latach 2011-2012 (w tys. ton)*

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Asfalty drogowe 209 180 -13,88%
Asfalty modyfikowane 8 7 -12,50%
Asfalty przemysłowe 30 28 -6,67%
Razem (asfalty i pozostałe produkty) 259 215 -16,99%

* zawiera wolumen rafinerii Litvinov

Wielkość sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva w latach 2011-2012 (w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Polska 3,9 0,4 -89,74%
Litwa 69,9 62,3 -10,87%
Łotwa 34,2 36,5 6,73%
Estonia 24,3 15,9 -34,57%

 

Marki Grupy ORLEN