Raport_2007_PL_Chemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Chemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Chemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment chemiczny Grupy ORLEN
Segment chemiczny Grupy ORLEN w 2007 roku tworzyły ANWIL SA wraz z czeską Spolaną a.s. z siedzibą w Neratowicach (Grupa ANWIL).

Rok 2007 był pierwszym pełnym rokiem integracji operacyjnej polskiej i czeskiej firmy. W ciągu minionych 12 miesięcy ANWIL SA stał się głównym dostawcą amoniaku dla Spolany a.s. podnosząc tym samym efektywność instalacji własnych we Włocławku. W konsekwencji, polska Spółka zwiększyła rentowność produkcji nawozów azotowych odnotowując ponad 3% wzrost w porównaniu z 2006 rokiem.

 

 

 

 

Wielkość produkcji najważniejszych produktów segmentu chemicznego w latach 2006–2007 (tony) - ANWIL SA

ANWIL SA 2006 2007 Dynamika
Polichlorek winylu 275160 300 590 9,20%
Przetwórstwo PCW 72 884 81 109 11,30%
Wodorotlenek sodu 173 150 193 200 11,60%
Amoniak 421 720 455 720 8,10%
Nawozy azotowe w przeliczeniu na azot 286 178 295 569 3,30%

Wielkość produkcji najważniejszych produktów segmentu chemicznego w latach 2006-2007 (tony) - Spolana a.s.

Spolana a.s 2006 2007 Dynamika
Polichlorek winylu 121 537 120 434 –0,9%
Wodorotlenek sodu 114 462 105 625 –7,7%
Przetwórstwo PCW 4 206 4 827 14,80%
Kaprolaktam 47 437 47 580 0,30%
Siarczan amonu 44 063 44 765 1,60%


 

 


Marki Grupy ORLEN