Raport_2008_PL_chemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Chemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Chemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment Chemiczny Grupy ORLEN w 2008 r. tworzyły ANWIL SA oraz jego spółka zależna Spolana a.s. z siedzibą w Neratowicach – Czechy (Grupa ANWIL).

Był to drugi rok integracji operacyjnej polskiej i czeskiej firmy. W ciągu minionych 12 miesięcy ANWIL SA stał się głównym dostawcą amoniaku do Spolany a.s., podnosząc tym samym efektywność instalacji własnych we Włocławku. Produkcja amoniaku była wyższa w porównaniu do 2007 r. o ponad 10%, co było jednym z powodów zwiększenia przez polską spółkę rentowności sprzedaży nawozów azotowych o ponad 18% (wzrost w porównaniu z 2007 r.).

Pogorszenie koniunktury na rynku kaprolaktamu miało swoje odzwierciedlenie w mniejszej produkcji siarczanu amonu w Spolanie, gdyż nawóz ten jest produktem równoległym powstającym przy produkcji kaprolaktamu. Spolana a.s. wykazała się ponad 49-procentowym wzrostem produkcji przetworzonego PCW oraz wodorotlenku sodu (wzrost w porównaniu do 2007 r. o ponad 7%).

Ograniczenia popytu w branżach materiałów dla budownictwa (m.in. produkcja kabli, produkcja profili okiennych i innych, branża meblowa oraz sektor reklamy), a także silna w stosunku do USD i EUR złotówka, dodatkowo obniżająca konkurencyjność sprzedaży na eksport, spowodowały, że w ANWILU SA zmniejszyliśmy produkcję PCW nieprzetworzonego o ponad 19% oraz przetworzonego PCW o ponad 15%.

Spadek produkcji wodorotlenku sodu o ponad 22% był wynikiem mniejszego zapotrzebowania na powstający w tym samym procesie chlor (wykorzystywany do produkcji PCW).


Marki Grupy ORLEN