Raport_2009_PL_chemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Chemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Chemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment chemiczny Grupy ORLEN w 2009 roku tworzyły ANWIL we Włocławku oraz jego spółka zależna Spolana z siedzibą w Neratowicach – Czechy (Grupa ANWIL).

Był to trzeci rok integracji operacyjnej polskiej i czeskiej firmy. W latach ubiegłych ANWIL był głównym dostawcą amoniaku dla Spolany. Spadek cen amoniaku, szczególnie w II połowie 2009 roku, wynikający ze spowolnienia na rynku nawozów azotowych, spowodował, że odbiorcy, w tym Spolana, poszukiwali tańszego surowca u wschodnich producentów.

Osłabiona koniunktura na rynku kaprolaktamu zaczęła poprawiać się pod koniec roku, w rezultacie czego wyprodukowaliśmy wolumen zbliżony do tego w 2008 roku. Uzysk siarczanu amonu w Spolanie, produktu powstającego równolegle w procesie pozyskiwania kaprolaktamu, był na poziomie wolumenu odnotowanego w roku poprzednim.

Produkcja nieprzetworzonego PCW w Spolanie spadła o ponad 5%, a jej poziom dostosowany był do panującego na rynku popytu. Zmniejszenie produkcji wodorotlenku sodu w Spolanie o ponad 21% wynikało z ograniczenia zapotrzebowania na powstający równolegle chlor (używany do produkcji PCW) oraz zmniejszenia popytu na sam wodorotlenek.

Ograniczenia popytu ze strony odbiorców PCW, a w szczególności w branżach materiałów dla budownictwa (m.in. produkcja kabli, produkcja profili okiennych i innych), spowodowały, że produkcja przetworzonego PCW w ANWILU zmniejszyła się o ponad 22%. Z kolei produkcja PCW nieprzetworzonego wzrosła o ponad 6%, do czego przyczyniła się przede wszystkim bardziej efektywna sprzedaż produktu na rynkach zagranicznych (w tym nowych – azjatyckich). Wzrost produkcji wodorotlenku sodu o ponad 3% był wynikiem większego zapotrzebowania na powstający w tym samym procesie chlor (wykorzystywany do produkcji PCW).


Marki Grupy ORLEN