Raport_2011_PL_chemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Chemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Chemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2011


Czytaj więcej w sprawozdaniu finansowym 2011


Najważniejszymi podmiotami obszaru chemicznego w 2011 roku były spółki ANWIL (Polska) oraz Spolana (Czechy). W ramach optymalizacji podstawowej działalności biznesowej w trzecim kwartale 2011 roku rozpoczęto proces dezinwestycji posiadanych przez ANWIL udziałów w spółce ZUP Eko-dróg Sp. z o.o., który kontynuowany będzie również w roku 2012. Ponadto w 2011 roku rozpoczęto proces sprzedaży do 100% posiadanych akcji spółki Spolana a.s., który ostatecznie nie został rozstrzygnięty z powodu braku satysfakcjonujących ofert.

ANWIL – struktura obszaru chemicznego w 2011 roku

ANWIL – struktura obszaru chemicznego w 2011 roku

Produkcja

Głównymi produktami segmentu chemicznego są:

  • polichlorek winylu,
  • wodorotlenek sodu,
  • granulaty i mieszanki na bazie PCW,
  • nawozy azotowe,
  • kaprolaktam.

Wielkość produkcji ANWILU w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Polichlorek winylu 195 276 41%
Przetwórstwo PCW 52 50 -4%
Wodorotlenek sodu (w przeliczeniu na 100% NaOH) 76 135 77%
Nawozy azotowe (w przeliczeniu na azot)* 282 277 -2%
Razem 605 738 22%

* Obejmuje saletrę i Canwil.

Wielkość produkcji Spolany w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Polichlorek winylu 110 99 -10%
Wodorotlenek sodu (w przeliczeniu na 100% NaOH) 85 72 -16%
Kaprolaktam 43 46 7%
Siarczan amonu (w przeliczeniu na azot) 41 44 7%
Razem 279 261 -7%

Marki Grupy ORLEN