Raport_2012_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Detal
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Detal

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Na rynku polskim, niemieckim, czeskim i litewskim dysponujemy siecią niemal 2 700 stacji paliw działających w segmencie premium i ekonomicznym. W 2012 roku wypracowaliśmy wstępne nowe kierunki strategiczne dla segmentu detalu, których dalsza weryfikacja będzie prowadzona w 2013 roku.

Konsumpcja detaliczna paliw w Polsce, Czechach i Niemczech spadła w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011. Jedynie na rynku litewskim − ustabilizowanym w ostatnich latach − poziom sprzedaży paliw nieznacznie wzrósł. Zmiany te były spowodowane m.in. spowolnieniem gospodarczym, wzrostem cen paliw oraz powiększeniem się szarej strefy. To ostatnie zjawisko jest szczególnie dotkliwe, gdyż zaburza równowagę na rynku hurtowym i detalicznym, odbijając się negatywnie na wynikach operatorów sieci stacji.

Sprzedaż wolumenowa segmentu detalicznego w 2012 roku zwiększyła się o 2% w porównaniu z 2011 rokiem i wyniosła 9,1 mld litrów. Do dobrego wyniku przyczyniła się przede wszystkim wyższa sprzedaż oleju napędowego − o ponad 2%. Duży wpływ na uzyskany wolumen miała wysoka, w porównaniu z 2011 rokiem, dynamika sprzedaży na rynku niemieckim.

Rok 2012 stał pod znakiem dalszej konsolidacji branży. Przejawem tego był dalszy rozwój sieci franczyzowych i większe zaintereso wanie stacji niezależnych nawiązaniem bliższej współpracy z dużymi ogólnokrajowymi sieciami. Klienci są coraz mniej skłonni korzystać ze stacji działających pod nieznaną marką, poszukują obiektów operujących pod znanymi, dobrze rozpoznawalnymi brandami.

Coraz większe znaczenie dla sieci stacji paliw ma obszar sprzedaży pozapaliwowej i gastronomii. W sytuacji znacznego spadku marż paliwowych i niższej sprzedaży paliw uzyskiwane marże pozapaliwowe i przychody z gastronomii umożliwiają wypracowanie dodatniego wyniku finansowego. Sieci stacji paliw skoncentrowały się na uruchomieniu w większości obiektów nowych formatów gastronomicznych oferujących gorące napoje oraz zimne i ciepłe przekąski.

Ograniczenie marż detalicznych oraz mniejsze możliwości różnicowania cenowego między poszczególnymi segmentami stacji paliw, zwiększyły walkę o klienta. Brak możliwości redukcji cen znacznie obniżył konkurencyjność stacji bezobsługowych, którym bez części pozapaliwowej coraz trudniej wypracować jest akceptowalne wyniki finansowe. Zaciera się również różnica między stacjami premium i sieciami ekonomicznymi – zbliżają się one zarówno pod względem poziomu cen paliw, jak i oferty pozapaliwowej. Coraz częściej w obiektach ekonomicznych można spotkać się z podstawową ofertą gastronomiczną.

Wiele sieci w poszczególnych krajach rozpoczęło lub kontynuuje współpracę z sieciami handlowymi poprzez organizowanie wspólnych akcji promocyjnych, których głównym celem jest przyciągnięcie klientów do marketów i stacji paliw za pomocą różnego rodzaju rabatów.

Na wybranych rynkach, głównie w Czechach i na Litwie – tańsza oferta paliwowa, brak zainteresowania usługami i artykułami pozapaliwowymi − są przesłanką do rozwoju segmentu stacji automatycznych. Część koncernów międzynarodowych testuje te rozwiązania, nie podjęte zostały jednak decyzje kierunkowe, związane z otwarciem większej ilości tego typu obiektów.

Zmieniające się oczekiwania klientów co do oferty i standardu stacji paliw, potrzeba nowych inwestycji umożliwiających dostosowanie sieci do nowych trendów rynkowych czy spełnienie wymogów technicznych mogą doprowadzić do dalszego spadku udziału rynko wego mniejszych, nierozpoznawalnych i słabszych finansowo stacji niezależnych.

W 2012 roku Grupa ORLEN prowadziła sprzedaż detaliczną w Polsce, Czechach, na Litwie i w Niemczech. Spółkami odpowiedzialnymi za działalność handlową na poszczególnych rynkach były odpowiednio: PKN ORLEN, Benzina, Ventus Nafta oraz ORLEN Deutschland.

W sumie na wszystkich tych rynkach dysponujemy siecią niemal 2 700 stacji paliw działających w segmencie premium i ekonomicznym. W 2012 roku wypracowaliśmy wstępne, nowe kierunki strategiczne dla segmentu detalu, które będziemy weryfikować w 2013 roku.

Przeprowadzona reorganizacja obszaru sprzedaży detalicznej usprawniła funkcjonowanie poszczególnych obszarów w ramach segmentu detalicznego. Nowa struktura i zmiana podejścia do zarządzania segmentowego w ramach całej Grupy Kapitałowej umożliwiają pełne wykorzystanie posiadanych kompetencji i doświadczeń, wsparcie realizacji założonych celów strategicznych oraz spójny rozwój sieci stacji paliw w poszczególnych krajach.

Marki Grupy ORLEN