PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Detal

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

"Doskonały rezultat segmentu detalicznego jest odzwierciedleniem rosnącej efektywność naszej sieci stacji paliw oraz bezbłędnej identyfikacji panujących na rynku trendów i szybkiego wdrażania adekwatnych do nich rozwiązań. Rozwijaliśmy także sprzedaż pozapaliwową, rozbudowując sieć punktów gastronomicznych i ich ofertę, jak również wprowadzając zupełnie nowe usługi.

Dostrzegając ogromny potencjał rozwoju w segmencie stacji autostradowych wiele uwagi poświęcaliśmy temu formatowi pozostając liderem rynku pod względem liczby budowanych miejsc obsługi podróżnych w Polsce."

- Marek Podstawa
Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Segment sprzedaży detalicznej w trudnych warunkach rynkowych wypracował w 2013 roku historycznie najwyższy zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w kwocie 1,3 mld zł. Grupa ORLEN wzmocniła jednocześnie pozycję w Polsce, Czechach i na Litwie zwiększając udziały rynkowe. Kontynuowany był również dynamiczny rozwój oferty pozapaliwowej - w 2013 roku uruchomiliśmy w Polsce 234 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro zwiększając ich łączna liczbę do 1 047.

Jesteśmy liderem na rynku paliwowym w regionie dysponującym siecią 2 706 stacji paliw. W Polsce działają one pod marką ORLEN w segmencie Premium oraz BLISKA w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej odpowiednio pod marką Benzina Plus i Benzina, natomiast na Litwie pod markami ORLEN Lietuva i Ventus. Na rynku niemieckim stacje paliw funkcjonują głównie w segmencie ekonomicznym pod marką STAR.

Liczba stacji Grupy ORLEN na głównych rynkach działalności na koniec 2013 roku

Liczba stacji Grupy ORLEN na głównych rynkach działalności na koniec 2013 roku

Zmiana tradycyjnego modelu stacji benzynowych w kierunku obiektów wielofunkcyjnych wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań, usług czy też rozbudowy oferty sklepowej i gastronomicznej.

Na rynkach działania Grupy ORLEN nie nastąpiły w 2013 roku istotne zmiany liczby stacji - nowe lokalizacje zrekompensowały zmniejszenia związane z zamknięciami stacji nierentownych i nie spełniających wymogów technicznych. Obserwowane jest natomiast zmniejszanie liczby stacji niezależnych, które nawiązują współpracę z dużymi sieciami międzynarodowymi. W Europie Środkowo-Wschodniej widoczny jest również stabilny wzrost sprzedaży paliw przez stacje zlokalizowane przy hipermarketach (około 530 stacji na rynkach działania Grupy ORLEN), co wywiera dodatkową presję na działania tradycyjnych operatorów. W II połowie 2013 roku wprowadzone zostały w Polsce i Czechach zmiany przepisów mające na celu eliminację zjawiska tzw. „szarej strefy” związanej z nielegalnym handlem paliwami na tych rynkach.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym (wolumen liczony w mln litrów).

2013

2013 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym (wolumen liczony w mln litrów).

2012

2012 - Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie detalicznym (wolumen liczony w mln litrów).

Konsumpcja paliw w Polsce, Czechach i na Litwie w roku 2013 była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Jedynie na dojrzałym i ustabilizowanym rynku niemieckim zwiększył się poziom sprzedaży oleju napędowego.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w 2013 roku wzrosła o 0,6% (r/r) i wyniosła 9,5 mld litrów. Najistotniejszy wzrost dotyczył sprzedaży średnich destylatów, głównie w efekcie wysokiej dynamiki sprzedaży na rynku niemieckim.
 

Schowek

Zwiń