Raport_2009_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Podstawowa działalność Grupy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

1.2 Oświadczenie Zarządu

Zobacz więcej»

2. Zasady rachunkowości - 2.1. Zasady prezentacji

Zobacz więcej»

2.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Zobacz więcej»

2.3. Polityka rachunkowości (2.3.1 - 2.3.10)

Zobacz więcej»

2.3. Polityka rachunkowości (2.3.11 - 2.3.21)

Zobacz więcej»

2.3. Polityka rachunkowości (2.3.22 - 2.3.32)

Zobacz więcej»

3. Szacunki i założenia Zarządu

Zobacz więcej»

4. Spółki objęte konsolidacją metodą pełną i proporcjonalną

Zobacz więcej»

5. Segmenty operacyjne

Zobacz więcej»

5.1. Przychody i wyniki segmentów

Zobacz więcej»

5.2. Pozostałe informacje segmentowe

Zobacz więcej»

5.3. Przychody z głównych produktów i usług

Zobacz więcej»

5.4. Informacje o wiodących klientach

Zobacz więcej»

6. Rzeczowe aktywa trwałe

Zobacz więcej»


Marki Grupy ORLEN