Raport_2011_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej, skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

1.2. Oświadczenia Zarządu

Zobacz więcej»

2. Polityka rachunkowości - 2.1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zobacz więcej»

2.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Zobacz więcej»

2.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (2.3.1 - 2.3.10)

Zobacz więcej»

2.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (2.3.11 - 2.3.21)

Zobacz więcej»

2.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (2.3.22 - 2.3.31)

Zobacz więcej»

3. Szacunki, założenia i osądy Zarządu

Zobacz więcej»

4. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Zobacz więcej»

5. Spółki objęte konsolidacją metodą pełną i proporcjonalną

Zobacz więcej»

6. Segmenty operacyjne - 6.1. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych

Zobacz więcej»

6.2. Pozostałe informacje segmentowe

Zobacz więcej»

6.3. Przychody ze sprzedaży

Zobacz więcej»

6.4. Informacje o wiodących klientach

Zobacz więcej»

7. Rzeczowe aktywa trwałe

Zobacz więcej»


Marki Grupy ORLEN