Raport_2012_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne - 1.1 Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

Zobacz więcej»

1.2. Posiadane koncesje

Zobacz więcej»

1.3. Struktura akcjonariatu

Zobacz więcej»

1.4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

2. Oświadczenia Zarządu

Zobacz więcej»

3. Polityka rachunkowości - 3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Zobacz więcej»

3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Zobacz więcej»

3.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (3.3.1 - 3.3.10)

Zobacz więcej»

2.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (3.3.11 - 3.3.20)

Zobacz więcej»

2.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (3.3.21 - 3.3.30)

Zobacz więcej»

4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Zobacz więcej»

5. Spółki objęte konsolidacją metodą pełną i proporcjonalną

Zobacz więcej»

5.1. Zmiany w strukturze Grupy w 2012 roku

Zobacz więcej»

6. Segmenty operacyjne - 6.1. Przychody i wyniki segmentów operacyjnych

Zobacz więcej»

6.2. Pozostałe informacje segmentowe

Zobacz więcej»

Marki Grupy ORLEN