Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Podstawowe dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe wg MSSF w latach 2000-2007

  2000 mln zł 2001 mln zł 2002 mln zł 2003 mln zł 2004 mln zł 2005 mln zł 2006 mln zł 2007 mln zł
Przychody 18 602 17 038 16 902 24 412 30 680 41 188 52 867 63 793
EBITDA 2 335 1 706 1 891 2 503 4 037 6 728 4 685 5 035
EBIT 1 425 617 731 1 267 2 687 4 948 2 577 2 604
Zysk netto 902 376 421 987 2 538 4 638 2 060 2 480
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 23 15 29 34 55 59 74 68
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 879 361 392 953 2 482 4 578 1 986 2 412
Aktywa 14 087 14 383 15 073 17 149 20 869 33 404 45 419 46 149
Kapitał własny 7 766 8 353 8 741 9 937 13 631 19 313 21 583 22 619
Dług netto1 2 542 2 549 2 341 2 402 478 3 285 7 828 8 656
Operacyjne przepływy pieniężne netto 1 073 2 112 1 292 1 707 3 637 3 664 3 693 1 965
Inwestycje2 1 459 1 533 967 1 337 1 824 2 026 1 925 3 694
  2000 zł 2001 zł 2002 zł 2003 zł 2004 zł 2005 zł 2006 zł 2007 zł
Zysk na akcję 2,15 0,89 1,00 2,35 5,93 10,84 4,82 5,80
CF z działalności operacyjnej na akcję 2,55 5,03 3,07 4,06 8,50 8,57 8,63 4,59
Aktywa na akcję 33,53 34,23 35,87 40,75 48,79 78,1 106,19 107,9
Kapitał własny na akcję 18,48 19,88 20,8 23,61 31,87 45,15 50,46 52,88
Dźwignia finansowa3 32,70% 30,50% 26,80% 24,20% 3,50% 17,00% 36,30% 38,30%
ROACE4 10,80% 4,20% 4,80% 7,90% 16,50% 21,80% 8,00% 6,80%

 

107.gif


[1] Dług netto = krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania odsetkowe – (środki pieniężne + krótkoterminowe pap. wart.).
[2] Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz WNIP. Dane za 2006 rok nie obejmują inwestycji w Mažeikių Nafta na poziomie 5 729 mln zł.
[3] Dźwignia finansowa = dług netto / kapitał własny.
[4] ROACE = EBIT po opodatkowaniu wg aktualnej stawki / średni (kapitał własny + dług netto).


Marki Grupy ORLEN