PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

1. Informacje ogólne - 1.1. Podstawowa działalność Grupy ORLEN

Zobacz więcej»

1.2. Posiadane koncesje

Zobacz więcej»

1.3. Struktura akcjonariatu

Zobacz więcej»

1.4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

2. Oświadczenia Zarządu

Zobacz więcej»

3. Polityka rachunkowości - 3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Zobacz więcej»

3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN

Zobacz więcej»

3.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości (3.3.1. - 3.3.10.)

Zobacz więcej»

3.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości (3.3.11. - 3.3.20.)

Zobacz więcej»

3.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości (3.3.21. - 3.3.32.)

Zobacz więcej»

4.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Zobacz więcej»

5.Spółki objęte konsolidacją metodą pełną i proporcjonalną

Zobacz więcej»

5.1.Zmiany w strukturze Grupy ORLEN w 2013 roku

Zobacz więcej»

Schowek

Zwiń