Raport_2009_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Zobacz więcej»

Komisja Nadzoru Finansowego

Zobacz więcej»

Wybrane dane finansowe

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 (w tysiącach złotych)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 (w tys. złotych)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 (w tys. złotych)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2009 (w tys. złotych)

Zobacz więcej»


Marki Grupy ORLEN