Raport_2012_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Zobacz więcej»

Komisja Nadzoru Finansowego

Zobacz więcej»

Wybrane dane finansowe

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 (w tysiącach PLN)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tysiącach złotych)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tysiącach złotych)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2012 (w tysiącach złotych)

Zobacz więcej»

Marki Grupy ORLEN