PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Zobacz więcej»

Wybrane dane finansowe

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

Zobacz więcej»

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

Zobacz więcej»

Schowek

Zwiń