PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Tabele do pobrania

Zobacz
tabelę
Zapisz
do xls
 • Sprawozdanie finansowe 2013 rok
 • Wybrane dane finansowe Grupy ORLEN
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 2013
 • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 2013
 • Sprawozdanie finansowe 1 kwartał 2013
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - 1 kwartał 2013
 • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - 1 kwartał 2013
 • Sprawozdanie finansowe 2 kwartał 2013
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - 2 kwartał 2013
 • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - 2 kwartał 2013
 • Sprawozdanie finansowe 3 kwartał 2013
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - 3 kwartał 2013
 • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - 3 kwartał 2013
 • Sprawozdanie finansowe 4 kwartał 2013
 • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - 4 kwartał 2013
 • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - 4 kwartał 2013
Zobacz
tabelę
Zapisz
do xls
 • Rafineria
 • Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)
 • Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)
 • Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku w latach 2012 – 2013 (tys. ton / %)
 • Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Możejkach w latach 2012 – 2013 (tys. ton / %)
 • Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Republice Czeskiej w latach 2012 – 2013 (tys. ton / %)
 • Petrochemia
 • Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2012 – 2013 (w tys. ton)
 • Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych PKN ORLEN w latach 2012 – 2013 (tys. ton)
 • Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych BOP w latach 2012 – 2013 (tys. ton /%)
 • Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy ANWIL w latach 2012 – 2013 (tys. ton)
 • Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy Unipetrol w latach 2012 – 2013 (tys. ton)
 • Ład korporacyjny
 • Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2013 roku
 • Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 31 grudnia 2013 roku
 • Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2013 roku i 31 grudnia 2013 roku
 • Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 1 stycznia 2013 roku
 • Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień 27 czerwca 2013 roku i 31 grudnia 2013 roku
 • Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN w okresie ostatnich dwóch lat (2012 / 2013)
 • Ochrona środowiska
 • Zestawienie łącznej, dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Zakładu PTA we Włocławku, emisji wybranych substancji w latach 2012 i 2013

Schowek

Zwiń