PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Struktura Grupy ORLEN

Do najważniejszych zmian w strukturze własnościowej spółek Grupy ORLEN w 2013 roku należało utworzenie we wrześniu 2013 roku spółki ORLEN Upstream oraz nabycie przez nią w listopadzie 2013 roku 100% akcji spółki TriOil Resources. Dodatkowo na podstawie umowy z Shell Overseas z listopada 2013 roku Unipetrol zwiększył udział w kapitale zakładowym spółki Česká Rafinérská do 67,56%.

Pozostałe zmiany mające na celu wzmocnienie kontroli nad spółkami Grupy ORLEN dotyczyły zwiększenia do 100% udziałów PKN ORLEN w spółkach ORLEN Oil, ORLEN Asfalt i ORLEN Transport. Koncern konsekwentnie umacniał swój udział w kapitale zakładowym spółek ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium i ORLEN Centrum Serwisowe. Działania o podobnym charakterze prowadził również Anwil, który zwiększył swój udział w spółce RemWill , Chemeko i w Prof-Med oraz spółka ORLEN Lietuva, która zbyła posiadane udziały w spółce UAB Medikvita.
W skład Grupy ORLEN wchodzi PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca wraz z jednostkami zlokalizowanymi na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, Estonii i Łotwy oraz Kanady.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku PKN ORLEN posiadał bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 90 spółkach, w tym:

  • 78 spółkach zależnych,
  • 7 spółkach współkontrolowanych,
  • 5 spółkach stowarzyszonych.
     

Przypisanie spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych oraz funkcji korporacyjnych 

Przypisanie spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych oraz funkcji korporacyjnych

Schowek

Zwiń