Raport_2011_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Hurt
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Hurt

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2011


Czytaj więcej w sprawozdaniu finansowym 2011


Światowy kryzys gospodarczy nie ominął rynków paliwowych, na których - głównie w związku ze spadkiem potrzeb transportowych - zmniejszyła się sprzedaż. Także w Polsce odnotowano mniejszą konsumpcję benzyn: sprzedaż od roku 2006 do 2011 zmniejszyła się o ok. 8%. Spadek konsumpcji benzyn na rzecz oleju napędowego jest tendencją obserwowaną od wielu lat na rynku europejskim. W kolejnych latach oczekuje się kontynuacji tego trendu.

Polski rynek paliw LPG był najszybciej rozw jającym się rynkiem na świecie. Od początku wprowadzenia do sprzedaży LPG, wykorzystywanego do napędzania pojazdów silnikowych, aż do 2005 roku, obserwowano tendencję wzrostową sprzedaży tego paliwa. Od 2005 roku nastąpiło wyhamowanie trendu wzrostowego, czego przyczyn należy szukać przede wszystkim w podwyżkach akcyzy w latach 2004 i 2005 oraz w nasycaniu się ówczesnego rynku pojazdami z instalacjami LPG. Wielkość konsumpcji LPG w Polsce spada z roku na rok. Co prawda w 2010 roku zaobserwowano nieznaczne pokryzysowe odbicie, ale ogólnie w latach 2006 - 2011 nastąpił 10-proc. spadek konsumpcji tego paliwa. Przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta się utrzyma. Wzrost obciążeń podatkowych w przypadku tego paliwa jest na tyle realny, że w znacznym stopniu powstrzymuje właścicieli pojazdów od inwestycji w nowe instalacje gazowe. Dodatkowym czynnikiem mogącym znacznie ograniczyć ten rynek są nowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania paliw. Do 2020 roku prognozowane jest zmniejszenie sprzedaży o 22%.

Lekki olej opałowy to paliwo, którego konsumpcja maleje najszybciej. W latach 2006 - 2011 nastąpił ponad 38-proc. jej spadek. Przyczyniła się do tego restrykcyjna polityka dotycząca eliminacji stosowania tego paliwa do celów trakcyjnych oraz coraz powszechniejsze wykorzystywanie do celów grzewczych innych źródeł energii o relatywnie niższych cenach. Prognozy wskazują na utrzymanie trendu spadkowego w kolejnych latach.

Rynek paliwa lotniczego rozwija się bardzo dynamicznie. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania na transport lotniczy, zarówno pasażerski, jak i towarowy, wymuszony światową globalizacją, ale również łatwiejszym i tańszym dostępem do wielu połączeń. Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego ruch pasażerski w polskich portach lotniczych zwiększył się z 8,8 mln obsłużonych pasażerów w 2004 roku do 21,7 mln w 2011 roku. Oznacza to wzrost o 147%. Inne kraje europejskie również wykazują pozytywną dynamikę, a prognozy mówią o tym, że do 2030 roku światowy ruch pasażerski będzie rósł średnio o 5,1% rocznie. Dla lotniczego transportu towarowego oczekuje się natomiast wzrostów na poziomie 5,6% średniorocznie. Oznacza to powiększanie rynku przewozów lotniczych o ok. 2% powyżej światowego PKB.

Rynek europejski cechuje stałe zapotrzebowanie na ciężkie oleje opałowe. Na lądzie olej opałowy jest zastępowany przez bardziej ekologiczny gaz ziemny, jednak spadek ten jest częściowo rekompensowany wzrostem zapotrzebowania na paliwo bunkrowe. Transport morski obsługuje największą część międzynarodowych obrotów towarowych. Szacuje się, że pod względem masy ładunkowej przy jego wykorzystaniu odbywa się ok. 75% światowej wymiany towarowej. Obserwuje się przy tym ciągły wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj transportu. Oczekuje się jednak dużych zmian w strukturze tego paliwa w związku z przepisami dotyczącymi emisji spalin. Wielkość sprzedaży ciężkiego oleju opałowego o zawartości siarki do 3,5% będzie się z roku na rok zmniejszać na rzecz paliw o zawartości siarki poniżej 0,5%.

Grupa ORLEN – paliwa

W 2011 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych głównie na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy oraz - drogą morską - przede wszystkim na rynku amerykańskim. Segment rafineryjny zapewnił w 2011 roku 65% całkowitej sprzedaży Grupy ORLEN, udział detalu wyniósł 20,7%, a segment petrochemiczny odpowiadał za pozostałe 14,3% całkowitej sprzedaży.

Grupa ORLEN odnotowała w 2011 roku w segmencie paliw sprzedaż w wysokości ok. 15,6 mln ton, co oznacza wzrost o blisko 1% (ok. 110 tys. ton) w stosunku do 2010 roku. Największy wpływ na wzrost sprzedaży miało zwiększenie o 4%, tj. o ponad 345 tys. ton, sprzedaży oleju napędowego. Niższa sprzedaż benzyn i lekkiego oleju opałowego o 4% i 17% jest efektem zmniejszającej się konsumpcji tych paliw.

Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN na rynkach macierzystych w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Paliwa
Benzyny 1 551 632 2 783 4 966 1 323 659 2 770 4 752
ON 4 027 1 483 2 909 8 419 3 853 1 497 3 414 8 764
Lekki olej opałowy 792 54 1 847 648 46 9 703
Jet 431 86 246 763 441 79 311 831
LPG 297 86 109 492 349 79 117 545
Suma - paliwa 7 098 2 341 6 048 15 487 6 614 2 360 6 621 15 595
Pozostałe rafineryjne
Asfalty 721 255 113 1 089 794 236 129 1 159
Oleje 85 43 0 128 103 56 0 159
COO 1 166 144 1 559 2 869 1 442 114 1 613 3 169
Pozostałe 2 652 106 88 2 846 2 788 86 77 2 951
Suma - pozostałe 4 624 548 1 760 6 932 5 127 492 1 819 7 438
Razem 11 722 2 889 7 808 22 419 11 741 2 852 8 440 23 033

Grupa ORLEN – inne produkty rafineryjne

W 2011 roku całkowita sprzedaż hurtowa innych produktów rafineryjnych w Grupie ORLEN wyniosła blisko 7,5 mln ton. Był to wynik o ponad 7% wyższy od osiągniętego w 2010 roku. Największe wzrosty zanotowano w segmencie olejów, których sprzedaż zwiększyła się o ponad 24% oraz ciężkiego oleju opałowego, którego sprzedano o ponad 10% więcej niż w 2010 roku. Sprzedaż asfaltów wzrosła natomiast o ponad 6% w porównaniu z rokiem 2010


Marki Grupy ORLEN