Raport_2012_PL_kim_jestesmy
Teraz jesteś w: Strona głównaKim jesteśmy › Nasze wartości
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Nasze wartości

ORLEN. Napędzamy przyszłość

Kierowanie się uniwersalnymi, zrozumiałymi dla wszystkich wartościami, na których opiera się wewnętrzna kultura organizacji, wspiera realizację celów firmy i chroni przed nieprawidłowościami w prowadzeniu biznesu. Dziś widać bardzo wyraźnie, że wygrywają te firmy, których deklarowane wartości oraz działanie stanowią jedność. Spójny system wartości ułatwia też przygotowanie organizacji do pożądanych zmian (w naszym przypadku nowej strategii, zakładającej przekształcenie PKN ORLEN w koncern multi-utiity oraz wejścia w segment wydobycia gazu niekonwencjonalnego).

To przekonanie znalazło wyraz w podjętej 4 września przez Zarząd PKN ORLEN uchwały o wprowadzeniu w życie nowego dokumentu pod nazwą „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN SA”. Dokument wprowadza nową misję i credo, zawiera także nowy zestaw wartości, odpowiadający wyobrażeniom o koncernie, który tworzą ludzie z pasją i energią, odpowiedzialni i niezawodni.

Nowe wartości – Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność – stanowią drogowskazy, które wytyczają nam drogę do osiągania ambitnych celów.

Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN SA”, będąc uzupełnieniem Strategii PKN ORLEN, wskazuje sposób, w jaki praco wnicy mają dążyć do określenia biznesowych celów. „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN SA” to przewodnik po relacjach wewnątrz firmy, ale i wobec otoczenia zewnętrznego – partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz konkurencji. Kładzie istotny nacisk na budowę relacji i wzajemnego zaufania w organizacji, zapewnia pracownikom możliwości wyjaśnienia wątpliwości, pytań i zauważonych nieprawidłowości. Wskazuje, że pierwszą instancją w takich kwestiach zawsze powinien być bezpośredni przełożony, a jeśli charakter sprawy uniemożliwiałby taki kontakt, pracownicy mogą zwrócić się – z gwarancją zachowania anonimowości i poufności – do Komitetu Etyki bądź Rzecznika ds. Etyki.

Zdefiniowanie nowej misji, credo i wartości, wprowadzenie dokumentu „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN SA” oraz systemu zgłaszania nadużyć uporządkowało kwestie związane z kulturą korporacyjną Koncernu. Nowe podejście do tematyki etyki pozycjonuje naszą organizację w gronie liderów przygotowanych na wyzwania przyszłości. Mamy świadomość, że przewagę konkurencyjną w dzisiejszym świecie buduje kultura organizacyjna, która hołduje współpracy, zaufaniu, wzmacnianiu kapitału społecznego. Tworzony dzięki temu potencjał pozytywnej energii przekłada się na wyniki rynkowe i realizację celów biznesowych.

wartosci.jpg

Marki Grupy ORLEN