PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Wartości w Grupie ORLEN

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Firmy strategiczne, takie jak PKN ORLEN, są odpowiedzialne nie tylko za tworzenie norm gospodarczych, ale i nowych standardów zachowań w biznesie. Muszą wyznaczać poziom nie tylko w tym, jak mądrze i efektywnie korzystać z nowoczesnych narzędzi finansowych, ale także jak wprowadzać innowacje w produkcji i marketingu, czy wreszcie jak to wszystko skutecznie komunikować. Firmy strategiczne powinny nakreślać kierunek także w sposobie prowadzenia działalności biznesowej – muszą jasno określać wartości, które stanowią kręgosłup firmy. Przede wszystkim jednak – mają obowiązek o te wartości dbać i żyć nimi na co dzień.

Wprowadzony w 2012 roku w PKN ORLEN dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” był tworzony z pracownikami i z myślą o pracownikach – jako przewodnik po relacjach wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym – zarówno z partnerami biznesowymi, ze społecznościami lokalnymi, a także z konkurencją. Przez półtora roku od inauguracji projektu wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność na stałe wpisały się w działania Koncernu. W PKN ORLEN działa także Rzecznik ds. Etyki oraz Komitet Kapitału Ludzkiego. Przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej - udostępniono elektroniczną platformę szkoleniową w dalszym ciągu pozostając otwartym na wszelkie dyskusje i wątpliwości pracowników związane z wartościami i etycznym postępowaniem.

W 2013 roku rozpoczęto implementację rozwiązań z zakresu etyki w spółkach Grupy ORLEN. Przed każdą z nich postawione zostało zadanie adaptacji „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN” z uwzględnieniem specyfiki ich działalności. Misje poszczególnych spółek Grupy zweryfikowane przez Komitet Etyki PKN ORLEN uzyskały nowe, dynamiczne i energetyczne brzmienia. Wprowadzono wspólne credo dla Grupy Kapitałowej – „Grupa ORLEN. Napędzamy przyszłość”, co podkreśla jedność i spójność w działaniu.
 

warosci_2013.jpg

Schowek

Zwiń