Raport_2007_PL_Oleje
Teraz jesteś w: Strona główna › Oleje
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Oleje

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment olejowy Grupy ORLEN

W 2007 roku segment olejowy Grupy ORLEN tworzyły spółki: ORLEN Oil Sp. zo.o. w Polsce oraz Paramo a.s. w Czechach. W skład segmentu wchodziły instalacje produkcyjne w Płocku, Trzebini, Jedliczu oraz w Pardubicach i Kolinie.

Wielkość produkcji całego segmentu olejowego Grupy ORLEN wyniosła w 2007 roku blisko 405,3 tys. ton i była o ok. 6,5% mniejsza niż w roku 2006. Wolumen środków smarnych i olejów bazowych uzyskanych w 2007 roku wyniósł ponad 210,5 tys. ton i stanowił przeszło 51,9% całkowitej produkcji zakładów w Polsce i Czechach.

Uzysk produktów ubocznych takich jak ekstrakty i gacze parafinowe oraz innych – płyny eksploatacyjne i kosmetyki samochodowe wyniosła w omawianym okresie ponad 194,7 tys. ton i była o ok. 32 tys. ton mniejsza niż rok wcześniej.

Główną przyczyną spadku wolumenu produkcji w 2007 roku był planowany remont instalacji bloku olejowego w Płocku. Pozytywnym elementem niwelującym negatywne wpływy postojów remontowych była struktura produkcji oraz sprzedaży pozwalająca osiągnąć wyższy uzysk produktów wysokomarżowych w stosunku do pozostałych produktów.

Wielkość produkcji segmentu olejowego Grupy ORLEN w latach 2006-2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Środki smarne i oleje bazowe 206 446 210 522 1,97%
Pozostałe produkty 227 208 194 743 -14,29%
Razem 433 654 405 265 -6,55%

Wielkość sprzedaży segmentu olejowego Grupy ORLEN w latach 2006-2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Środki smarne i oleje bazowe 208 160 209 913 0,84%
Pozostałe produkty 227 537 196 683 -13,56%
Razem 435 697 406 596 -6,68%

 


Marki Grupy ORLEN