Raport_2007_PL_Petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment petrochemiczny Grupy ORLEN
W 2007 roku segment petrochemiczny Grupy ORLEN tworzyły wybrane instalacje produkcyjne PKN ORLEN oraz spółka Basell Orlen Polyolefi ns (BOP)i czeski Chemopetrol. W związku ze sprzedażą w lipcu 2007 roku spółki Kaucuk jej wyniki nie są prezentowane.

  

 

 

 

 


Wielkość produkcji poliolefin w BOP w latach 2006-2007 (tys. ton)

  2006 2007 Dynamika
LDPE (polietylen niskiej gęstości) 120 117 -2,50%
HDPE (polietylen wysokiej gęstości) 245 275 12,20%
PP (polipropylen) 321,1 379 18,00%

Petrochemikalia
W 2007 roku w Polsce i Czechach Grupa ORLEN wyprodukowała ponad 1 mln ton etylenu, czyli o 2,1% mniej w porównaniu z 2006 rokiem. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom blisko 620 tys. ton i była o 2,8% mniejsza od wielkości uzyskanej rok wcześniej. Ograniczenie produkcji dwóch podstawowych produktów petrochemicznych było efektem dwumiesięcznych postojów remontowych wszystkich instalacji produkcyjnych w Czechach.

Wielkość produkcji wybranych petrochemikaliów w PKN ORLEN w latach 2006-2007 (tony)

  2006 2007 Dynamika
Etylen 592 780 623 698 5,20%
Propylen 402 741 408 522 1,40%
Butadien 61 296 59 265 -3,30%
Benzen 113 645 113 411 -0,20%
Toluen 116 675 122 458 5,00%
Paraksylen 30 623 31 061 1,40%
Fenol 44 538 49 725 11,60%
Aceton 28 252 31 706 12,20%
Glikole 111 015 103 830 -6,50%
Płyny chłodnicze 15 619 14 780 -5,40%
Rozpuszczalniki 19 203 11 215 -41,60%
Aromaty 315 117 333 029 5,70%
Siarka 123 624 127 274 3,00%
Tlenek etylenu 15 882 16 988 7,00%

 

Tworzywa sztuczne
Całkowity wolumen poliolefin wyprodukowany w 2007 roku przez Grupę ORLEN przekroczył 1,2 mln ton i był o ok. 3,4% większy niż rok wcześniej. W omawianym okresie produkcja polietylenu w Polsce i Czechach utrzymała się na poziomie z 2006 roku i wyniosła ok. 660 tys. ton. Wielkość produkcji polipropylenu w 2007 roku wyniosła blisko 566 tys. ton i była o ok. 7,5% większa od wielkości uzyskanych przez Grupę w 2006 roku.
 

 

 


Marki Grupy ORLEN