Raport_2011_PL_petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i sprawnej sieci dystrybucji segment petrochemiczny Grupy ORLEN plasuje się wśród najsilniejszych tego typu podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2011 roku tworzyły go instalacje Zakładu Petrochemicznego w Płocku, Zakład PTA we Włocławku, Basell Orlen Polyolefins oraz jednostki biznesowe z Grupy Unipetrol. Koncern jest jedynym producentem olefin, poliolefin, kwasu tereftalowego (PTA) oraz większości petrochemikaliów w Polsce i Czechach.

Petrochemikalia

W 2011 roku nastąpiła poprawa sytuacji rynkowej, która miała wpływ na ceny produktów petrochemicznych, głównie olefin. W pierwszej połowie roku odnotowywano ich systematyczny wzrost. Było to skutkiem braku równowagi na rynku – popyt znacznie przewyższał podaż. Efekt ten nasilił się w związku z dużą liczbą remontów instalacji zaplanowanych na ten okres przez europejskich producentów. Trzeci kwartał przyniósł stabilizację sytuacji na rynku i obniżki cen. Natomiast czwarty kwartał stał pod znakiem spadku zarówno popytu, jak i cen petrochemikaliów przy rosnących cenach surowców.

Najważniejszym wydarzeniem w 2011 roku w segmencie petrochemicznym było uruchomienie produkcji na instalacjach Paraksylenu i Kwasu Tereftalowego, które wpłynęło na wzrost sprzedaży produktów PKN ORLEN w Polsce w 2011 roku – w porównaniu z rokiem poprzednim. Uruchomienie instalacji Paraksylenu spowodowało równoczesny wzrost podaży benzenu - i ponad dwukrotny wzrost sprzedaży - oraz spadek podaży innych aromatów (toluen, ksyleny), które są wykorzystane jako wsad na instalację Paraksylenu.

Polskie i czeskie zakłady Grupy ORLEN wyprodukowały ponad 967 tys. ton etylenu, o 1% więcej niż w 2010 roku. Produkcja propylenu w omawianym okresie osiągnęła poziom 623 tys. ton i była o ok. 3% wyższa od uzyskanej rok wcześniej.

Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

2010   2011
  Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Polietylen 181 288 469 179 261 440
Polipropylen 165 242 407 167 212 379
Etylen 187 112 299 189 102 291
Propylen 170 43 213 169 39 208
PTA 0 0 0 336 0 336
Toluen 34 3 37 20 2 22
Benzen 71 211 282 159 202 361
Ortoksylen 6 0 6 12 0 12
Aceton 23 0 23 26 0 26
Butadien 63 30 93 67 59 126
Glikol 64 1 65 79 1 80
Tlenek etylenu 18 0 18 28 0 28
Fenol 35 0 35 41 0 41
Tworzywa sztuczne 324 12 336 385 11 396
Nawozy sztuczne 1 170 0 1 170 1 115 0 1 115
Pozostałe 437 843 1 280 447 760 1 207
Razem 2 948 1 785 4 733 3 419 1 649 5 068

Tworzywa sztuczne

Grupa ORLEN wyprodukowała w 2011 roku o 2% mniej poliolefin niż w 2010 roku.

Wielkość produkcji polipropylenu w 2011 roku wyniosła 556 tys. ton i była niższa o ok. 2% od wolumenu uzyskanego w 2010 roku. W omawianym okresie produkcja polietylenu w instalacjach w Polsce i Czechach ukształtowała się na poziomie 633 tys. ton, a więc była o 1% niższa niż w 2010 roku.

Inwestycje

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w 2011 roku był rozruch technologiczny, a następnie oddanie do eksploatacji instalacji kompleksu Paraksylenu i Zakładu PTA we Włocławku, na których są wytwarzane paraksylen i kwas tereftalowy (PTA). W marcu i kwietniu uzyskano produkty z tych instalacji, a 1 maja 2011 roku przekazano je do eksploatacji.

W pozostałych spółkach petrochemicznych Grupy ORLEN realizowano programy modernizacji istniejącej infrastruktury, projekty obligatoryjne i rozwojowe. Zakończone zostały m.in.: budowa instalacji Butadienu (o mocach 120 tys. ton rocznie) w Unipetrolu w Czechach, budowa instalacji Tlenowni oraz doprowadzenie mediów do Wytwórni PTA w zakładach ANWIL we Włocławku.


Marki Grupy ORLEN