Raport_2012_PL_petrochemia
Teraz jesteś w: Strona główna › Petrochemia
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Petrochemia

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Jesteśmy jednym z najsilniejszych graczy segmentu petrochemicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, cenionym za wysoką jakość oferowanych produktów i sprawną sieć dystrybucji.

Jesteśmy jedynym producentem olefin, poliolefin (tj. polietylenu i polipropylenu), PTA oraz większości petrochemikaliów w Polsce i Czechach.

Nasz segment petrochemiczny tworzyły w 2012 roku instalacje Zakładu Petrochemicznego w Płocku, Zakład Kwasu Tereftalowego (PTA) we Włocławku, Grupa Unipetrol, Grupa ANWIL oraz Basell Orlen Polyolefins (BOP). Kluczową instalacją segmentu petrochemicznego jest instalacja Olefin o maksymalnych mocach wytwórczych sięgających 700 tys. ton etylenu oraz 380 tys. ton propylenu w skali roku. Pełna integracja instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w PKN ORLEN oraz infrastruktura rurociągowa, łącząca je z Grupą ANWIL i BOP stanowi istotny element naszej przewagi konkurencyjnej w tym segmencie. Produkowane przez PKN ORLEN monomery stanowią wsad na instalacje Polimerów w Basell Orlen Polyolefins oraz instalację Polichlorku Winylu w Grupie ANWIL. Pozostałe produkty są kierowane zarówno na rynek polski, jak i na eksport (Czechy, Dania, Niemcy, Litwa).

Grupa Unipetrol jest jednym z największych producentów petrochemikaliów w Republice Czeskiej. Kluczowymi instalacjami segmentu są zlokalizowane w Litvinovie, instalacje Poliolefin i Olefin o rocznych mocach produkcyjnych odpowiednio ok. 600 tys. ton i 540 tys. ton.

Grupa ANWIL jest jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Europie Środkowej, wiodącym producentem polichlorku winylu (PCW) i jednym z głównych producentów wodorotlenku sodu i nawo zów sztucznych w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL wynosi 1 160 tys. ton nawozów azotowych, ok. 560 tys. ton PCW i granulatów, ok. 360 tys. ton wodorotlenku sodu oraz ok. 50 tys. ton kaprolaktamu. Produkty Grupy ANWIL są kierowane zarówno na rynki lokalne, jak i na eksport.

Basell Orlen Polyolefins specjalizuje się w produkcji polimerów i posiada instalacje do produkcji polietylenu i polipropylenu o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton w skali roku. Produkty Basell Orlen Polyolefins dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, gdzie znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych.

Wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych Grupy ORLEN w latach 2011-2012 (w tys. ton)

2011   2012
  Polska Czechy Razem Polska Czechy Razem
Polietylen 179 261 440 167 288 455
Polipropylen 167 212 379 162 237 399
Etylen 189 102 291 171 111 282
Propylen 169 39 208 164 38 202
PTA 336 - 336 484 - 484
Benzen 159 202 361 162 205 367
Aceton 26 - 26 22 - 22
Butadien 67 59 126 58 67 125
Glikol 79 1 80 68 - 68
Tlenek etylenu 28 - 28 27 - 27
Fenol 41 - 41 35 - 35
PCW i przetwórstwo PCW 385 11 396 353 16 369
Nawozy sztuczne 1 115 175 1 290 1 142 175 1 317
Pozostałe 479 587 1 066 472 609 1 081
Razem petrochemiczne 3 419 1 649 5 068 3 487 1 746 5 233

Marki Grupy ORLEN