PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Petrochemia

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm petrochemicznych w regionie i liderem w produkcji monomerów oraz polimerów.

Kluczową instalacją segmentu petrochemicznego PKN ORLEN jest instalacja Olefin o maksymalnych mocach wytwórczych ok. 700 tys. ton etylenu oraz 380 tys. ton propylenu w skali roku. Produkowane przez PKN ORLEN monomery stanowią wsad do instalacji polimerów w BOP oraz instalacji polichlorku winylu w Grupie ANWIL. Pozostałe produkty są kierowane zarówno na rynek polski, jak i na eksport. Pełna integracja instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w PKN ORLEN oraz infrastruktura rurociągowa łącząca PKN ORLEN z Grupą ANWIL i BOP jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej.


Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych PKN ORLEN (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Monomery 857 936 9%
Aromaty  387  445  15%
PTA  470  567  21%

BOP specjalizuje się w produkcji polimerów i posiada instalacje do produkcji polietylenu i polipropylenu o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton w skali roku, w tym: 320 tys. ton polietylenu wysokiej gęstości („HDPE”) i 100 tys. ton polietylenu niskiej gęstości („LDPE”) oraz 400 tys. ton polipropylenu. Produkty BOP dystrybuowane są zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych, gdzie znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych.

Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych BOP (tys. ton /%)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Polietylen 327 340 4%
Polipropylen  324  354  9%

Grupa ANWIL jest zarówno jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Europie Środkowej, jak i wiodącym producentem polichlorku winylu oraz jednym z głównych producentów wodorotlenku sodu i nawozów sztucznych w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL wynosi blisko 1,2 mln ton nawozów azotowych, ok. 560 tys. ton PCW i granulatów, ok. 360 tys. ton wodorotlenku sodu oraz ok. 50 tys. ton kaprolaktamu. Produkty Grupy ANWIL są kierowane zarówno na rynki lokalne jak i na eksport.


Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy ANWIL (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Nawozy sztuczne 1 1 141 1 027 -10%
Tworzywa sztuczne  403  458  14%
Wodorotlenek sodu  214  231  8%
Kaprolaktam  45  38  -16%

1 Obejmuje saletrę amonową, Canwil, siarczan amonu, salcan i saletrę gruboziarnistą

Grupa Unipetrol jest jednym z największych producentów petrochemikaliów w Republice Czeskiej. Kluczowymi instalacjami segmentu są zlokalizowane w Litvinovie instalacje do produkcji polimerów i monomerów o rocznych mocach produkcyjnych odpowiednio ok. 600 tys. ton i ok. 815 tys. ton.

Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy Unipetrol (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Monomery 725 673 -7%
Polimery 513 521 2%
Aromaty 204 188 -8%
Nawozy sztuczne 174 1 -99% 

Schowek

Zwiń