PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Rafineria

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Filarami rozwoju segmentu rafineryjnego jest dalsza poprawa efektywności poprzez optymalizację przerobu ropy i uzysku paliw, obniżanie energochłonności procesów oraz wzmacnianie wartości aktywów poprzez optymalne nakłady inwestycyjne i realizację projektów o wysokiej rentowności przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska.

Procesy produkcyjne w rafineriach Grupy ORLEN opierają się głównie na rafinacji ropy zasiarczonej, której udział w 2013 roku wynosił około 92% całkowitego przetwarzanego wolumenu ropy naftowej. Stanowi to dodatkowy atut w stosunku do innych rafinerii wykorzystujących w produkcji ropę o niskiej zawartości siarki z uwagi na występujące z reguły dyskonto notowań ropy zasiarczonej w porównaniu do cen ropy Brent. Ropa niskosiarkowa jest przerabiana w rafinerii w Kralupach.

Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach (w tys. ton).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Polska             15 479 15 599 1%
Litwa 8 533 9 010 6%
Czechy 3 927 3 607 -8%
Razem 27 939 28 216 1%

Największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny Grupy ORLEN zlokalizowany jest w Płocku. Według rankingu firmy Wood Mackenzie został sklasyfikowany jako tzw. Super-Site czyli rafineria o strategicznym znaczeniu, która charakteryzuje się dużą głębokością przerobu ropy naftowej, zintegrowaną z działalnością petrochemiczną i generującą wysokie marże.

Dostawy ropy realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu „Pomorskiego”. Pomimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego związanego z obniżeniem tempa wzrostu PKB i tym samym konsumpcji paliw a także negatywnego oddziaływania tzw. „szarej strefy” przerób ropy naftowej w 2013 roku wyniósł ponad 15 mln ton ropy i utrzymał się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Rafinerie zlokalizowane na południu Polski (Trzebinia, Jedlicze) specjalizują się głównie w usługach związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw, produkcją biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych a także regeneracją olejów przepracowanych.

Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku (tys. ton / %).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 15 191  15 182 0%
Lekkie destylaty 1  2 716  2 768  2%
Średnie destylaty 2  6 962  7 029  1 %
Uzysk paliw (%) 3 77  78  1,0 pp.

1 Benzyna, LPG.
2 Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze
3 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

 

Drugą co do wielkości rafinerią w Grupie ORLEN i zarazem jedyną rafinerią na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) jest rafineria należąca do AB ORLEN Lietuva.

Dostawy ropy do rafinerii są realizowane drogą morską przez terminal w Butyndze. Moce produkcyjne litewskiej rafinerii znacznie przewyższają zapotrzebowanie lokalnego rynku, co wymusza kierowanie części produktów na rynki europejskie oraz drogą morską na rynek amerykański.

Obecne zmiany zachodzące na amerykańskim rynku paliw mają istotne znaczenie dla Grupy ORLEN Lietuva, której wolumeny w eksporcie morskim uległy zmniejszeniu o (-) 3% w porównaniu do 2012 roku. Prowadzone aktualnie programy poprawy efektywności w Grupie ORLEN Lietuva koncentrują się na pogłębieniu przerobu ropy naftowej i osiągnięciu wyższych uzysków paliw oraz zmniejszeniu energochłonności procesów produkcyjnych.

Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Możejkach (tys. ton / %).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 8 533 9 010  6%
Lekkie destylaty   2 769 2 783  1%
Średnie destylaty  3 881 4 151  7%
Uzysk paliw (%) 1 75 75  0%

1 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN.

Przerób ropy naftowej w Grupie Unipetrol jest realizowany przez rafinerie w Kralupach i Litvinovie. Główne źródło zaopatrzenia w surowiec do produkcji stanowią południowy odcinek rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągi TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Rafineria w Litvinovie może być również zaopatrywana w surowiec przy wykorzystaniu rurociągu TAL i IKL. Do końca 2013 roku moce przerobowe rafinerii Grupy Unipetrol wynosiły 4,5 mln ton/rok. Zwiększenie udziału w spółce Česká Rafinérská a.s. na mocy zawartej z Shell umowy z listopada 2013 roku, umożliwi od I kwartału 2014 roku zwiększenie zdolności przerobowych rafinerii Grupy Unipetrol do poziomu 5,9 mln t/rok. Niższy przerób ropy naftowej w 2013 roku to głównie efekt cyklicznego postoju remontowego rafinerii w Kralupach.

Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Republice Czeskiej (tys. ton / %).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 3 927 3 607 -8%
Lekkie destylaty   942 832  -12%
Średnie destylaty   1 861 1 715  -8%
Uzysk paliw (%) 1  79 79  0%

1 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN.


 

 

Schowek

Zwiń