Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaProdukty i usługi › Asfalty
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Asfalty

Asfalty - Rafineria - Polska

Projektowa wydajność węzła wynosi 55 ton oleju napędowego na godzinę, czyli 460 tys. ton na rok przy założeniu 8 000 godzin pracy. W związku z trwałym wyłączeniem instalacji Wytwórni Rozpuszczalników w Płocku w czerwcu 2007 roku, Rafineria Jedlicze sfinalizowała budowę i rozruch instalacji do produkcji rozpuszczalników, w wyniku czego rafineria efektywniej zagospodarowuje lekkie frakcje z własnego przerobu ropy.

Całkowita produkcja asfaltów zrealizowana przez spółkę ORLEN Asfalt Sp. z o.o. wyniosła w 2007 roku ponad 700 tys. ton i była o ponad 2,2% większa niż w roku 2006. Krajowa produkcja lepików i specyfików asfaltowych osiągnęła poziom blisko 8 tys. Ton i była o 22,1% mniejsza od wielkości z 2006 roku. Największy, bo aż blisko 50% wzrost, Spółka odnotowała w produkcji asfaltów modyfikowanych ORBITON, co zawdzięcza głównie zwiększeniem zdolności produkcyjnych, w związku z uruchomieniem w sierpniu 2006 roku nowej instalacji do produkcji asfaltów modyfikowanych w Płocku. Mniejsza niż w roku 2006 produkcja asfaltów przemysłowych spowodowana była wysokim kosztem surowca oraz importem taniego produktu z Węgier. Spadek w produkcji lepików oraz specyfików asfaltowych względem roku 2006 był głównie efektem mniejszego zapotrzebowania rynku. Udział Spółki w krajowym rynku sprzedaży asfaltów wyniósł w 2007 roku ok. 44% i utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Inwestycje
W 2007 roku ORLEN Asfalt Sp. z o.o. zakupił i uruchomił nowe systemy nalewcze asfaltu i fluksu do cystern samochodowych wyposażone w urządzenia pomiarowe ilości nalewanego asfaltu. Inwestycja pozwoliła Spółce na zwiększenie kontroli napełniania autocystern oraz poprawiła bezpieczeństwo i wydajność pracy na instalacjach w Płocku oraz Trzebini.

ORLEN Asfalt zakończył także budowę zbiornika V-3000 m3 przeznaczonego do magazynowania produktów gotowych. Dzięki realizacji inwestycji, Spółka zwiększyła zdolności magazynowe wyrobów gotowych, potrzebnych szczególnie w okresie zmniejszonego popytu na produkty.


107.gif
107.gif 107.gif

Zobacz w kontekście