Raport_2007_PL_Rafineria
Teraz jesteś w: Strona główna › Rafineria
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafineria

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Segment rafineryjny Grupy ORLEN
W 2007 roku segment rafineryjny Grupy ORLEN tworzyły rafineria w Płocku, rafinerie Litvinov, Kralupy i Paramo (Republika Czeska), a także rafineria AB Mažeikių Nafta (Litwa) oraz wybrane aktywa produkcyjne Rafinerii Trzebinia SA i Rafinerii Nafty Jedlicze SA oraz ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o. (Polska).

Przerób ropy naftowej
W 2007 roku Grupa ORLEN przerobiła 22,8 mln ton ropy naftowej, z czego największy wolumen przypadł na rafinerie w Polsce (13,9 mln ton). Rafinerie w Republice Czeskiej oraz na Litwie przerobiły w omawianym okresie odpowiednio ok. 4,1 mln ton oraz 4,7 mln ton [1] ropy naftowej. Produkcja wszystkich rafinerii Grupy bazowała na rosyjskiej ropie URAL oraz Brent. Pozostałymi gatunkami ropy przerabianymi przez rafinerie były: Gulfaks, Oseberg oraz polska ropa Dębno i Zielonogórska.

Produkcja paliw
Wielkość produkcji paliw [2] we wszystkich 7 rafineriach Grupy ORLEN przekroczyła w 2007 roku 15,3 mln ton i była o ok. 11,2% mniejsza od wolumenu z 2006 roku. W omawianym okresie o ponad 12,5% spadła produkcja benzyn osiągając poziom niespełna 5,1 mln ton. Wolumen olejów napędowych przekroczył 8 mln ton wykazując 0,5% wzrost w porównaniu z produkcją w 2006 roku.

Produkcja asfaltów
Całkowity wolumen asfaltów wyprodukowanych w 2007 roku przez Grupę ORLEN wyniósł ponad 921 tys. ton i był o ok. 6,2% mniejszy niż w roku poprzednim. Produkcja lepików oraz specyfików asfaltowych w omawianym okresie przekroczyła 24 tys. ton i była o 36,1% mniejsza niż w 2006 roku. W obydwu przypadkach ujemny wynik spowodowany był problemami produkcyjnymi AB Mažeikių Nafta po pożarze w rafinerii pod koniec 2006 roku.

[1] W powyższej wielkości przerobu rafinerii nie uwzględniono innych wsadów surowcowych, w tym destylatów próżniowych.
[2] Benzyny, oleje napędowe (ON+B100), JET A-1, LPG, LOO.


Marki Grupy ORLEN