Raport_2012_PL_rafineria
Teraz jesteś w: Strona główna › Rafineria
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafineria

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Jesteśmy największym producentem i dystrybutorem paliw, a także innych produktów rafineryjnych oraz petrochemicznych w Polsce. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, oleje opałowe, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Łączne moce przerobowe 7 rafinerii zarządzanych przez Grupę w Polsce, Czechach i na Litwie wynoszą blisko 28 mln ton. Inwestujemy w nowe obszary działalności aktywnie poszukując ropy i gazu oraz rozwijając segment wytwarzania energii elektrycznej.

RAFINERIA

Filarami rozwoju segmentu rafineryjnego są doskonalenie efektywności i wzmacnianie wartości aktywów poprzez optymalne nakłady remontowe oraz realizację projektów rozwojowych o wysokiej rentowności.

Branża rafineryjna stoi przed szeregiem wyzwań znacząco wpływających na jej długoterminowe perspektywy strategiczne. W Europie oczekuje się dalszego spadku popytu na paliwa, do roku 2030 konsumpcja ropy obniży się o ok. 20% w porównaniu z zapotrzebowaniem z 2010 roku. Kluczowymi czynnikami zmniejszenia popytu na Starym Kontynencie są m.in. spadek emisyjności oraz wzrost efektywności energetycznej gospodarki europejskiej, zarówno przemysłu, jak i gospodarstw domowych oraz starzenie się społeczeństwa.

Kolejnym ważnym trendem wpływającym na ekonomikę branży jest strukturalna zmiana popytu. Rok 2012 był na rynku Europy Środkowej kolejnym rokiem pogłębiającej się nadpodaży benzyn przy deficycie oleju napędowego. Do 2020 roku przewiduje się dalszy wzrost popytu na diesel.

Spadek popytu na benzyny spowodowany jest zarówno mniejszym popytem wewnętrznym, jak i mniejszym eksportem (głównie do USA). Nierównowaga pomiędzy podażą a popytem implikować będzie konieczność dodatkowych inwestycji branży rafineryjnej.

Rok 2012 to również okres ożywionej dyskusji nad przyszłością sektora naftowego na forum paneuropejskim. Wielkim wyzwaniem dla całego sektora w Europie jest konkurencja ze strony koncernów amerykańskich i azjatyckich – napływ produktów z tych kierunków wywiera dodatkową presję zarówno na marże, jak i utylizację.

PALIWA

Mimo trudnego otoczenia rynkowego przerób ropy w Grupie Kapitałowej utrzymany został na poziomie z roku poprzedniego. Wyższy przerób ropy został zrealizowany w PKN ORLEN o 4,4%, w Unipetrolu utrzymał się na porównywalnym poziomie, obniżony został natomiast w ORLEN Lietuva o 5,3% głównie w efekcie cyklicznego postoju remontowego rafinerii.

Filarami rozwoju segmentu rafineryjnego są doskonalenie efektywności (wzrost przerobu ropy i uzysku paliw, poprawa energochłonności) i wzmacnianie wartości aktywów poprzez optymalne nakłady remontowe i inwestycje obligatoryjne oraz realizację projektów rozwojowych o wysokiej rentowności.

W 2012 roku Grupa ORLEN zarządzała kompleksem siedmiu rafinerii zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicze), na Litwie (Możejki) oraz w Republice Czeskiej (Litvinov, Kralupy i Pardubice). W Rafinerii w Pardubicach w 2012 roku zaprzestano przerobu ropy naftowej.

Nasz największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny, zlokalizowany w Płocku, uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie. W 2012 roku przerób ropy naftowej w rafinerii w Płocku osiągnął poziom 15,2 mln ton.

Rafineria w Możejkach jest jedyną rafinerią na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). W 2012 roku przerób ropy naftowej wyniósł tam 8,5 mln ton. Aktualne zdolności produkcyjne litewskiej rafinerii znacznie przewyższają zapotrzebowanie lokalnego rynku, co pozwala ORLEN Lietuva kierować znaczną część produktów na rynki zagraniczne.

Przerób ropy naftowej w Republice Czeskiej prowadzi Ceska Rafinerska, a.s. (rafinerie Kralupy i Litvinov). W 2012 roku przerobiły one łącznie 3,9 mln ton ropy naftowej. Rynek czeski jest bilansowany przede wszystkim rodzimą produkcją. Jedynie w przypadku paliwa lotniczego rosnący rynek jest uzupełniany importem.

W ramach działań restrukturyzacyjnych w Czechach w rafinerii Paramo trwale zatrzymaliśmy przerób ropy. Ta decyzja była jednym z elementów restrukturyzacji aktywów tej spółki. W 2012 roku zrealizowaliśmy przejęcie asfaltowej działalności handlowej z Paramo przez nową spółkę Paramo Asfalt oraz przejęcie Paramo Asfalt przez ORLEN Asfalt.

Marki Grupy ORLEN