PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Sprzedaż produktów rafineryjnych

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

"Rafinerie w całej Europie znalazły się w 2013 roku pod silną presją niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, zmagając się z najniższym od kilkunastu lat poziomem marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent. Na przestrzeni roku podejmowaliśmy szereg działań optymalizacyjnych celem ograniczania ujemnego wpływu tych czynników.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed sektorem rafineryjnym i dlatego będziemy dążyć do dalszego wzrostu efektywności operacyjnej naszych rafinerii."

- Krystian Pater
Członek Zarządu ds. Rafinerii

W roku 2013 nastąpiło pogorszenie podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach paliwowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Obserwowane obniżenie tempa wzrostu PKB w krajach obsługiwanych przez Grupę ORLEN wpłynęło na spadek konsumpcji paliw na tych rynkach. Dodatkowy wpływ na poziom konsumpcji oleju napędowego miała działalność tzw. „szarej strefy” szczególnie widoczna na rynku polskim i czeskim.

W 2013 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej.

Sprzedaż hurtową produktów Grupy ORLEN na terenie Polski prowadzą: PKN ORLEN, Grupa ORLEN Asfalt, Grupa Rafineria Nafty Jedlicze, Grupa Rafineria Trzebinia, Grupa ORLEN Oil, IKS SOLINO S.A., ORLEN Paliwa sp. z o.o., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Petrolot Sp. z o.o., ORLEN Gaz Sp. z o.o., SHIP-SERVICE S.A. Na rynkach zagranicznych są to dodatkowo: Unipetrol Slovensko s.r.o., Unipetrol Rafinerie s.r.o., Mogul Slovakia s.r.o., Paramo Oil s.r.o. i Paramo a.s. z Grupy Unipetrol działające w Czechach i spółki z Grupy ORLEN Lietuva: AB ORLEN Lietuva, UAB Mazeikiu naftos prekybos namai zlokalizowane na Litwie oraz SIA ORLEN Latvija na Łotwie i OU ORLEN Eesti w Estonii.

Sprzedaż hurtowa segmentu rafineryjnego w 2013 roku była wyższa o 2,7% (r/r) i wyniosła 23 198 tys. ton, co stanowi 64,6% udziału w całkowitej sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN. Wyższa sprzedaż lekkich i średnich destylatów wynika ze wzrostu wolumenów w Polsce i na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva, przy niższych wolumenach paliw na rynku czeskim. Wyższa sprzedaż frakcji ciężkich odzwierciedla wyższe wolumeny ciężkiego oleju opałowego w Polsce i Czechach.

Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN [tys. ton]

Sprzedaż rafineria 2012 2013
Rynki / produkt Polska Litwa Czechy Razem Polska Litwa Czechy Razem
Lekkie destylaty 1 717   2 669 738   5 124 1 878   2 734 618   5 230
Średnie destylaty 4 474   3 891 1 592   9 957 4 636   4 150 1 454   10 240
Frakcje ciężkie 2 520  1 727  308   4 555 2 592   1 866 355    4 813
Pozostałe 2 768   115 64  2 947 2 755   112 48   2 915
Razem 11 479   8 402 2 702   22 583 11 861   8 862 2 475   23 198

Struktura sprzedaży wolumenowej w Grupie ORLEN w segmencie rafineryjnym na obsługiwanych rynkach.

2013

2013 - Struktura sprzedaży wolumenowej w Grupie ORLEN w segmencie rafineryjnym na obsługiwanych rynkach.

2012

2012 - Struktura sprzedaży wolumenowej w Grupie ORLEN w segmencie rafineryjnym na obsługiwanych rynkach.

 

Schowek

Zwiń