PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Produkcja

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Rafineria

Przerób ropy naftowej w Grupie Unipetrol jest realizowany przez rafinerie w Kralupach i Litvinovie. Główne źródło zaopatrzenia w surowiec do produkcji stanowią południowy odcinek rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągi TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Rafineria w Litvinovie może być również zaopatrywana w surowiec przy wykorzystaniu rurociągu TAL i IKL. Do końca 2013 roku moce przerobowe rafinerii Grupy Unipetrol wynosiły 4,5 mln ton/rok. Zwiększenie udziału w spółce Česká Rafinérská a.s. na mocy zawartej z Shell umowy z listopada 2013 roku, umożliwi od I kwartału 2014 roku zwiększenie zdolności przerobowych rafinerii Grupy Unipetrol do poziomu 5,9 mln t/rok. Niższy przerób ropy naftowej w 2013 roku to głównie efekt cyklicznego postoju remontowego rafinerii w Kralupach.

Wybrane dane operacyjne dla Zakładu Produkcyjnego w Republice Czeskiej (tys. ton / %).

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Przerób ropy naftowej 3 927 3 607 -8%
Lekkie destylaty   942 832  -12%
Średnie destylaty   1 861 1 715  -8%
Uzysk paliw (%) 1  79 79  0%

1 Uzysk paliw liczony z uwzględnieniem przepływów produktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN.

 

Petrochemia

Grupa Unipetrol jest jednym z największych producentów petrochemikaliów w Republice Czeskiej. Kluczowymi instalacjami segmentu są zlokalizowane w Litvinovie instalacje do produkcji polimerów i monomerów o rocznych mocach produkcyjnych odpowiednio ok. 600 tys. ton i ok. 815 tys. ton.

Wielkość produkcji całkowitej wybranych produktów petrochemicznych Grupy Unipetrol (tys. ton)

  2012 2013 Zmiana 2013/2012
Monomery 725 673 -7%
Polimery 513 521 2%
Aromaty 204 188 -8%
Nawozy sztuczne 174 1 -99% 

Schowek

Zwiń