PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Energetyka

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Wraz z rozwojem polskiej gospodarki rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz pozostałe media energetyczne. W Polsce zużycie energii na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 40% poniżej średniej w Unii Europejskiej i oczekuje się, że będzie wzrastać o około 2% rocznie do roku 2030. Biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, iż ponad 40% aktywów w obszarze produkcji energii ma ponad 30 lat, widoczna jest potrzeba rozbudowy zainstalowanych mocy.

Przewiduje się, że w horyzoncie do 2050 roku źródłem energii, które będzie wypierać węgiel będzie gaz ziemny. Jest to paliwo, które przy dzisiejszych technologiach może być dostępne praktycznie na każdym kontynencie. Zakłada się, że już w najbliższej dekadzie energetyka oparta o gaz zacznie odgrywać kluczową rolę w rozwoju europejskiego rynku energetycznego.

Grupa ORLEN jest już znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, którą wykorzystuje w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Grupa konsekwentnie realizuje cele strategiczne zawarte w strategii na lata 2013-2017, które zakładają modernizację istniejących aktywów oraz budowę nowych mocy energetycznych.

Elektrownie gazowo-parowe

Jednym z głównych elementów Strategii Energetycznej Grupy ORLEN na lata 2013-2017 jest budowa elektrowni gazowo - parowej we Włocławku o mocy 463 MWe. Nowy blok będzie wytwarzał ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną w jednym procesie technologicznym czyli kogeneracji. Największymi zaletami tego typu bloków jest wyższa efektywność i elastyczność pracy w porównaniu z konwencjonalnymi systemami produkcji energii elektrycznej opartymi na paliwie węglowym. Technologie wykorzystywane w blokach CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) są też bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, ponieważ powodują znacznie niższe emisje szkodliwych substancji, takich jak NOx, SO2 czy gazy cieplarniane.

W 2013 roku w ramach powyższego projektu prowadzono głównie prace ziemne i fundamentowe oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni. Przewidywany termin oddania inwestycji do eksploatacji to koniec 2015 roku. Elektrownia całkowicie pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną i będzie podstawowym źródłem pary technologicznej dla włocławskiej spółki Anwil z Grupy ORLEN zastępując obecną, mniej efektywną elektrociepłownię. Szacunkowo połowa z 463 MWe wytwarzanej energii będzie trafiała na rynek zewnętrzny. Sama elektrownia będzie zużywała 0,6-0,7 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

W 2013 roku kontynuowano również prace dotyczące koncepcji budowy bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 450-600 MWe także w technologii CCGT. Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia tej inwestycji planowane jest w II półroczu 2014 roku.

Elektrociepłownie w spółkach Grupy ORLEN

Zakład Elektrociepłowni w Płocku jest największym zawodowym blokiem wytwórczym w Polsce. Moc elektryczna 345 MWe i cieplna 2 150 MWt zasila instalacje produkcyjne oraz jest przeznaczana na potrzeby odbiorców zewnętrznych. Elektrociepłownia osiąga wysokie współczynniki sprawności na poziomie około 86%, a do produkcji energii i ciepła może wykorzystywać różne rodzaje paliw: olej opałowy, gaz rafineryjny, gaz ziemny.

W 2013 roku kontynuowana była realizacja budowy instalacji Odazotowania oraz Odsiarczania Spalin, w ramach programu inwestycji ekologicznych mającym na celu spełnienie rygorystycznych norm emisji przemysłowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

W 2013 roku ukończono również prace studyjne związane z modernizacją elektrociepłowni Rafinerii Trzebinia i wybrano wariant zakładający częściowe pozostawienie generacji pary opartej o węgiel przy jednoczesnym wprowadzeniu gazu ziemnego jako drugiego paliwa energetycznego zasilającego nowe źródło energetyczne.

 

Schowek

Zwiń